Skierowanie na badania lekarskie dla sprzątaczki – wzór

17 

Skierowanie na badania lekarskie dla sprzątaczki wydaje pracodawca. Dokument opracowuje się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór skierowania na badania lekarskie dla sprzątaczki – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie informacje powinno zawierać skierowanie na badania lekarskie dla sprzątaczki?

Skierowanie na badania lekarskie musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

  • określenie rodzaju badania, jakie ma zostać wykonane,
  • określenie stanowiska pracy, na którym dana osoba ma zostać zatrudniona lub już jest zatrudniona,
  • opis warunków pracy, uwzględniający informacje o czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, wynikających ze sposobu wykonywania pracy na danym stanowisku – z podaniem wielkości narażenia, a także aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.

Skierowanie na badania można przygotować w oparciu o nasz wzór skierowania na badania lekarskie dla sprzątaczki, który uwzględnia opis podstawowych czynności wykonywanych na danym stanowisku pracy, a także czas ich wykonywania.

Co ważne, skierowanie nie może wyliczać wszelkich czynności, jakie dany pracownik jest obowiązany wykonywać zgodnie z zakresem swoich obowiązków, a jedynie te, które mogą mieć znaczenie dla lekarza przeprowadzającego badania.

Jakie czynniki szkodliwe uwzględnia się w skierowaniu na badania lekarskie dla sprzątaczki?

Jeśli chodzi o przykładowe skierowanie na badania lekarskie dla sprzątaczki, to dokument tego rodzaju może uwzględniać następujące czynniki szkodliwe:

  • wymuszona pozycja ciała,
  • praca na wysokości do 3 metrów (ścieranie kurzy z szaf),
  • prace związane z wysiłkiem fizycznym, np. prace transportowe,
  • narażenie na działanie czynników chemicznych (substancje służące do sprzątania, środki do dezynfekowania powierzchni).
skierowanie-na-badania-lekarskie-dla-sprzataczki-wzor
Skierowanie na badania lekarskie dla sprzątaczki - wzór
17