Skierowanie na badania lekarskie – Kasjer Sprzedawca – wzór

17 

Osoba zatrudniona na stanowisko kasjer sprzedawca powinna posiadać aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w treści skierowania na badania medycyny pracy. Skierowanie na badania lekarskie przygotowuje przyszły pracodawca.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór skierowania na badania lekarskie kasjera sprzedawcę – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy powinno zawierać skierowanie na badania lekarskie dla kasjera sprzedawcy?

Pracodawca przygotowuje skierowanie na badania lekarskie okresowe i wstępne. Z treści takiego dokumentu musi wynikać, jakie są dokładne warunki pracy na danym stanowisku, a także, jakie czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe panują na takim stanowisku.

Skierowanie na badania lekarskie dla kasjera sprzedawcy powinno zawierać też informację o aktualnych wynikach badań i pomiarów tych czynników szkodliwych, które występują na danym stanowisku pracy.

Podstawą przygotowania takiego dokumentu jest rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Do opracowania skierowania warto wykorzystać natomiast nasz sprawdzony wzór skierowania na badania lekarskie kasjera sprzedawcy.

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku kasjer sprzedawca?

Przykładowe skierowanie na badania lekarskie kasjer sprzedawca musi wskazywać, na jakie czynniki szkodliwe będzie narażona osoba pracująca na takim stanowisku. Można wymienić wśród nich:

  • czynniki fizyczne: upadek, potknięcie się, poślizgnięcie się, upadek z wysokości, uderzenia o elementy stanowiska pracy, pożar, porażenie prądem, skaleczenia i zranienia, uderzenie przez spadające z góry przedmioty, częste zmiany temperatur, negatywne oddziaływanie komputerów, kontuzje spowodowane niewłaściwym sposobem podnoszenia ciężkich przedmiotów, wypadki z udziałem urządzeń transportu bliskiego,
  • czynniki chemiczne: drażniące działanie środków czystości, reakcje alergiczne na środki będące w oferowanym  asortymencie,
  • czynniki biologiczne: grzyby, wirusy, bakterie,
  • czynniki psychofizyczne: obciążenie statyczne, obciążenie dynamiczne, stres, przemęczenie, agresja ze strony klientów.
skierowanie-na-badania-lekarskie-kasjer-sprzedawca-wzor
Skierowanie na badania lekarskie - Kasjer Sprzedawca - wzór
17