Skierowanie na badania – przedstawiciel handlowy – wzór

17 

Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika do lekarza medycy pracy, w celu przeprowadzenia badań, które potwierdzają brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w określonych warunkach.

Skierowanie tego typu sporządza się na podstawie wzoru określonego w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Jak powinno wyglądać skierowanie na badania dla przedstawiciela handlowego?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór skierowania na badania przedstawiciela handlowego – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy musi zawierać skierowanie na badania przedstawiciela handlowego?

Przykładowe skierowanie na badania dla przedstawiciela handlowego musi zawierać przede wszystkim dane osobowe pracownika, oznaczenie stanowiska pracy lub rodzaju wykonywanej pracy, a także sposób i czas wykonywania czynności przez pracownika.

Kluczowym elementem dokumentu jest też opis warunków pracy, uwzględniający czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe. Czynniki te określa się wraz z podaniem ostatnich pomiarów.

Przygotowując skierowanie na badania lekarskie, pracodawca może sięgnąć po gotowy wzór skierowania na badania przedstawiciela handlowego. Pismo wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami oraz danymi osobowymi pracownika.

Jakie czynniki szkodliwe zawrzeć w skierowaniu na badania przedstawiciela handlowego?

Skierowanie na badania musi zawierać listę czynników szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych. Czynniki te dzielą się na czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne. Najważniejsze z nich, które należy uwzględnić, wypełniając druk przykładowego skierowania na badania przedstawiciela handlowego, to:

 • urazy i skaleczenia,
 • upadek, 
 • mikroklimat zimny lub gorący,
 • stres, 
 • agresja ze strony klientów,
 • wypadki na drodze,
 • nadmierne obciążenie układu kostno-mięśniowego,
 • przygniecenie podczas naprawy koła,
 • hałas, 
 • wypadki komunikacyjne,
 • poślizgnięcie się,
 • potknięcie się,
 • uderzenie o ruchome elementy,
 • pożar,
 • porażenie prądem, 
 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne.

Dokładna lista czynników zależna jest jednak od charakteru pracy danego przedstawiciela handlowego, gdyż jego obowiązki mogą wiązać się także z innymi zagrożeniami, np. z czynnikami chemicznymi/biologicznymi. 

skierowanie-na-badania-przedstawiciel-handlowy-wzor
Skierowanie na badania - przedstawiciel handlowy - wzór
17