Umowa dzierżawy budynku gospodarczego – wzór

17 

Umowa dzierżawy budynku gospodarczego to umowa zawierana pomiędzy właścicielem budynku a dzierżawcą, na mocy której właściciel udostępnia dzierżawcy budynek gospodarczy w zamian za określoną opłatę znaną jako czynsz.

Dzierżawca otrzymuje prawo do korzystania z budynku gospodarczego i prowadzenia w nim działalności gospodarczej lub innego rodzaju działalności, zgodnie z postanowieniami umowy.

Umowa dzierżawy budynku gospodarczego jest ważnym dokumentem regulującym prawa i obowiązki zarówno właściciela budynku gospodarczego, jak i dzierżawcy. Jej szczegółowe postanowienia powinny być ustalone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i zgodnie z intencjami obu stron umowy.

Gotowy do wypełnienia wzór umowy dzierżawy budynku gospodarczego pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Umowa dzierżawy budynku gospodarczego reguluje prawa i obowiązki obu stron. Zazwyczaj umowa taka określa m.in.:

  1. Okres trwania umowy.
  2. Wysokość dzierżawy.
  3. Obowiązki strony wydzierżawiającej (właściciela).
  4. Obowiązki strony dzierżawiącej (dzierżawcy).
  5. Postanowienia dotyczące ewentualnego przedłużenia umowy dzierżawy.
  6. Zasady rozwiązania umowy dzierżawy.
  7. Itd.

Umowa dzierżawy budynków gospodarczych powinna być sporządzona w formie pisemnej!

umowa-dzierzawy-budynku-gospodarczego-wzor
Umowa dzierżawy budynku gospodarczego - wzór
17