Skarga na uciążliwego sąsiada – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać skuteczną skargę na uciążliwego sąsiada? Sąsiedzkie życie rzadko okazuje się taką sielanką, jak wyobraża to sobie wiele osób. Wredny sąsiad potrafi znacząco utrudnić innym normalne funkcjonowanie.

Krzyki, głośne imprezy, remonty w późnych godzinach nocnych, nękanie – to tylko kilka przykładowych zachowań uciążliwego sąsiada, który stara się uprzykrzyć życie innym lokatorom. Jak poradzić sobie z taką osobą?

Jedynym wyjściem z sytuacji jest wejście na drogę formalną i sporządzenie pisemnej skargi. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skarg na uciążliwego sąsiada, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Jak reagować na zachowanie uciążliwego sąsiada?

Uciążliwy sąsiad może uprzykrzać życie innym na wiele sposobów, usprawiedliwiając swoje zachowanie “świętym” prawem własności. Spokój innych lokatorów może naruszać zarówno za sprawą hałasów, jak i za pomocą nieprzyjemnych zapachów czy nawet poprzez bezpośrednie naruszanie prywatności.

Na szczęście, istnieje wiele sposobów, które pozwalają rozprawić się z takim problemem. Jedno jest pewne – uciążliwy sąsiad nie powinien pozostawać bezkarnym, ponieważ ignorowanie jego zachowania może zachęcić go do coraz śmielszego ingerowania w życie innych lokatorów.

Jak poradzić sobie z uciążliwym sąsiadem?

Skarga na uciążliwego sąsiada to jeden ze sposobów na rozwiązanie problemu trudnego sąsiada, który hałasuje czy wtrąca się w nie swoje sprawy. Skargę można złożyć między innymi na policję, ale także do administracji budynku. W zależności od problemu w sprawę można zaangażować też inne organy, jak straż pożarna czy sanepid.

W pierwszej kolejności warto jednak zgłosić się do dzielnicowego. Już po jednej wizycie funkcjonariuszy sąsiad może zrozumieć bowiem, że jego zachowanie nie pozostanie bezkarne – to często wystarczy, aby przestał nękać innych.

Kiedy zgłosić sąsiada na policję?

Zgłoszenie uciążliwego sąsiada na policję może być uzasadnione naruszeniem między innymi miru domowego, ciszy nocnej czy zasad dobrego sąsiedztwa. Warto przytoczyć tutaj treść art. 51 kodeksu wykroczeń w brzmieniu:

§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu (orzekanej w wymiarze od 5 do 30 dni) , ograniczenia wolności ( trwa 1 miesiąc) albo grzywny (wymierzanej w wysokości od 20 do 5000 złotych) .

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Jeśli więc sąsiad dopuszcza się jednego z tych zachowań, inni lokatorzy mają prawo zadzwonić po policję lub złożyć zawiadomienie w formie pisemnej. Zgłoszenie powinno skutkować interwencją na miejscu, czyli w mieszkaniu sąsiada. Jeśli policja zostanie wezwana na miejsce więcej niż jeden raz, może samodzielnie – z urzędu – skierować sprawę do sądu, co doprowadzi do nałożenia na sąsiada kary grzywny lub aresztu.

Skarga na sąsiada do administracji

Pismo na uciążliwego sąsiada poszkodowani lokatorzy mogą skierować także do administracji budynku wielorodzinnego. Zwykle takie kroki podejmuje się w przypadku, kiedy interwencje policji okazują się nieskuteczne.

W ostateczności skarga na sąsiada do administracji może doprowadzić nawet do eksmisji sąsiada. Warto wiedzieć jednak, że pracownicy administracji nie będą samodzielnie zajmowali się daną sprawą, lecz wezwą na miejsce policję, która przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.

Osoby, które zastanawiają się, jak napisać skargę na sąsiada do administracji, powinny pamiętać, że takie pismo najlepiej sporządzić w formie wspólnej petycji. Jeśli pod skargą podpisze się więcej osób, będzie to wskazywało na większą szkodliwość popełnionych wykroczeń.

Czego może dotyczyć pismo na sąsiada?

Do przygotowania skargi na sąsiada – na policję czy do administracji – można wykorzystać uniwersalny wzór pisma o zakłócanie spokoju przez sąsiada. W jakich sytuacjach będzie on przydatny?

Zakłócanie spokoju przez sąsiada większość osób rozumie jako zakłócanie ciszy nocnej. Warto wiedzieć więc, że pod tym pojęciem skrywa się takie zachowanie sąsiada, które uniemożliwia wypoczynek w ciszy, w godzinach od 22.00 do 6.00.

Co więcej, ograniczenia dotyczące hałasowania dotyczą nie tylko pory nocnej, ale także dnia – w ciągu dnia hałasy wydobywające się z mieszkania nie powinny przekraczać natężenia około 40-45 decybeli.

Zatem pismo na uciążliwego sąsiada, który zakłóca ciszę nocną, może wskazywać na fakt, że sąsiad kłóci się z domownikami, organizuje przyjęcia i spotkania towarzyskie w dużym gronie, głośno słucha muzyki czy głośno ogląda telewizję.

Inne zachowania uzasadniające skargę to także:

 • prowadzenie uciążliwych remontów,
 • agresywne zachowania,
 • zakłócania porządku publicznego,
 • generowanie nieprzyjemnych zapachów,
 • uniemożliwianie wejścia do mieszkania,
 • gromadzenie odpadów, zwłaszcza na klatce schodowej,
 • zaniedbywanie higieny w mieszkaniu w przypadku zbieractwa śmieci, prowadzącego do rozwoju robactwa,
 • skargę można także złożyć w przypadku naruszenia przepisów sanitarnych.

Ostatnie przyczyny złożenia skargi uzasadniają zaangażowanie w sprawę innych organów – sanepid i straż pożarną, ponieważ wiążą się z naruszeniem przepisów dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób lub przepisów przeciwpożarowych.

Kiedy do sądu?

W ostateczności, sprawę uciążliwego sąsiada może rozwiązać wniosek o nękanie przez sąsiada złożony do sądu. Podstawą postępowania sądowego powinno być jednak zachowanie o charakterze uporczywym, niejednorazowym.

Jednym z przepisów, na jakie można powołać się w takim przypadku, będzie art. 144 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa (własności) powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich “ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

Owe działania, które ponad przeciętną miarę zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiednich (prawo własności mieszkańca), to immisje. Immisje dzielą się na bezpośrednie i pośrednie. Pierwsze bezpośrednio naruszają prawo własności – mają miejsce gdy sąsiad np. zablokował wejście innym do mieszkania.

Pośrednie to między innymi generowanie trudnych do zniesienia zapachów czy hałasu, a także psychiczne nękanie, na przykład poprzez powodowanie u innych stanu zagrożenia bezpieczeństwa.

Podsumowanie artykułu

Skarga na uciążliwego sąsiada np. przy zakłócaniu porządku publicznego to bardzo częsty krok mający na celu ograniczenie negatywnego wpływu drugiego sąsiada na nasze życie i funkcjonowanie, jako prawowitego mieszkańca bloku wielorodzinnego.

Skarga na uciążliwego sąsiada może zostać złożona do zarządcy budynku, jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa. Natomiast w bardziej poważnych możliwe jest zawiadomienie organów ścigania, na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń, lub w niektórych przypadkach kodeksu karnego.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi na sąsiada, którą pobierzesz na samej górze strony.

Tak jak pisaliśmy, skargę warto najpierw złożyć do spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, a jeśli te działania nie przyniosą efektów, można powiadomić organy ścigania (o ile nie zrobi tego z nas spółdzielnia mieszkaniowa), można też złożyć pozew do sądu o odszkodowanie /zadośćuczynienie, a w przypadku zbieractwa śmieci, można też złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, czyli skargę do Sanepidu.

UWAGA: Na podstawie art. 13 pkt 1 Ustawy o ochronie praw lokatorów sąsiedzi uciążliwego sąsiada mogą wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

Podstawa prawna:

Art. 144. Zakazanie immisji – Kodeksu cywilnego

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

1 opinia dla Skarga na uciążliwego sąsiada – wzór

 1. Maja Lubaszewska

  wzór skargi polecam, kompletny dokument

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

skarga-na-uciazliwego-sasiada-wzor
Skarga na uciążliwego sąsiada - wzór
17