Rezygnacja z zajęć korekcyjno kompensacyjnych wzór

17 

Zajęcia korekcyjno kompensacyjne są dobrowolne, dlatego dorosły uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego mogą w każdej chwili z nich zrezygnować. Oświadczenie o rezygnacji nie wymaga uzasadnienia podjętej decyzji. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór rezygnacji z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak zrezygnować z zajęć korekcyjno kompensacyjnych?

Zanim dziecko zacznie uczęszczać na zajęcia korekcyjno kompensacyjne, rodzic podpisuje pisemną zgodę, która obowiązuje przez cały rok szkolny. Specjalista nie może prowadzić z uczniem zajęć, dopóki nie otrzyma takiej zgody na piśmie.

Ponieważ uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, można także w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w zajęciach pod warunkiem sporządzenia odpowiedniego oświadczenia woli na piśmie. Zachęcamy do skorzystania w tym zakresie z przygotowanego przez nas wzoru rezygnacji z zajęć korekcyjno kompensacyjnych.

Druk uwzględnia:

  • dane odbiorcy pisma – dyrektora szkoły,
  • dane rodziców/pełnoletniego ucznia,
  • treść oświadczenia o rezygnacji ze wskazaniem danych ucznia oraz klasy, a także roku szkolnego,
  • podpis rodzica/ucznia pełnoletniego. 

Co warto wiedzieć o zajęciach korekcyjno kompensacyjnych?

Zanim rodzic wykorzysta druk przykładowej rezygnacji z zajęć korekcyjno kompensacyjnych, powinien dobrze zrozumieć, jaki jest cel prowadzenia ich z dzieckiem. Zajęcia te przysługują nieodpłatnie uczniom:

  • z zaburzeniami rozwojowymi (np. niedowidzących, niedosłyszącym, niepełnosprawnym)
  • z odchyleniami rozwojowymi,
  • z trudnościami w uczeniu się. 

W trakcie zajęć nauczyciele pomagają dzieciom rozwijać umiejętności, które są dla nich trudne. Zajęcia dostosowuje się do wieku, potrzeb, problemów i możliwości dziecka.

Celem takich zajęć jest natomiast między innymi wyeliminowanie trudności w nauce, poprawa zdolności manualnych, nauka koncentracji, czy usprawnienie umiejętności emocjonalno-społecznych.

Przykładowa rezygnacja z zajęć korekcyjno kompensacyjnych może więc pozbawić dziecko możliwości zwalczenia problemów, które mają negatywny wpływ na jego rozwój. 

rezygnacja-z-zajec-korekcyjno-kompensacyjnych-wzor
Rezygnacja z zajęć korekcyjno kompensacyjnych wzór
17