Pozwolenie na wyburzenie ściany nośnej – wzór

17 

Wyburzenie ściany nośnej często okazuje się niezbędnym elementem planu remontowego, który zakłada stworzenie w mieszkaniu modnej, otwartej przestrzeni. O ile ściankę działową można wyburzyć stosunkowo łatwo i bez skomplikowanych formalności, tak już wyburzenie ściany nośnej wymaga uzyskania zgody spółdzielni oraz pozwolenia na przebudowę. Jak je uzyskać?

Wystarczy złożyć stosowny wniosek u administratora budynku, dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór pisma o pozwolenie na wyburzenie ściany nośnej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Pozwolenie na wyburzenie ściany nośnej

Ściana nośna przenosi obciążenie z dachu lub stropu aż na fundamenty. Jak łatwo się domyślić, nie można więc wyburzyć jej bez sprawdzenia, czy nie zaszkodzi to konstrukcji całego budynku.

Co ważne, na wyburzenie ściany nośnej niezbędne jest uzyskanie pozwolenia – wyburzenie ściany nośnej traktuje się jako przebudowę. Oznacza to, że inwestor musi zlecić architektowi wykonanie projektu budowlanego i dopiero z nim może udać się do urzędu.

W miejscu wyburzonej ściany nośnej najczęściej trzeba umieścić bowiem podciąg, który przeniesie obciążenia na inne ściany w zastępstwie usuniętego elementu. Nie ma przy tym znaczenia, czy inwestor chce wyburzyć całą ścianę, czy jedynie jej część – zawsze potrzebuje pozwolenia na wyburzenie ściany nośnej.

Co więcej, nie wszystkie ściany nośne nadają się do usunięcia i zastąpienia podciągiem, czy filarem – jeśli znajdują się w nich ważne instalacje, ściana musi pozostać na swoim miejscu. 

Zgoda na wyburzenie ściany nośnej od spółdzielni mieszkaniowej

W przypadku mieszkania w bloku plan wyburzenia ściany, czy to nośnej, czy nawet działowej będzie trudniejszy do zrealizowania niż plan usunięcia takiej ściany w mieszkaniu prywatnym. Pozwolenie od spółdzielni mieszkaniowej na wyburzenie ściany nie zawsze jest konieczne.

Wiele zależy tutaj od tego, czy inwestor jest właścicielem mieszkania, czy posiada jedynie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz, czy planuje wyburzyć ścianę działową, czy nośną. Jako właściciel mieszkania inwestor może przeprowadzać w nim różne prace remontowe samodzielnie, bez zgody spółdzielni, jeśli tylko prace te nie ingerują w strukturę budynku.

Ma więc prawo samodzielnie wyburzyć ściankę w swoim mieszkaniu pod warunkiem, że jest to jedynie ścianka działowa, a nie ściana nośna.

Zgoda spółdzielni na taki remont będzie jednak niezbędna, jeśli inwestor dysponuje spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, a także, gdy planuje wyburzyć część lub całą ścianę nośną, ponieważ to ma już wpływ na stan całego budynku. Samowolne, niekonsultowane z architektem wyburzenie tak ważnego elementu konstrukcji nieruchomości może mieć fatalne skutki – włącznie z zawaleniem całego budynku. 

Jak uzyskać pozwolenie na wyburzenie ściany nośnej?

Pozwolenie na wyburzenie ściany nośnej warto uzyskać w pierwszej kolejności od zarządcy nieruchomości, a dopiero później wystąpić z odpowiednimi wnioskami do urzędu miasta.

Zanim jednak inwestor napisze wniosek o pozwolenie na wyburzenie ściany nośnej, powinien skonsultować się z architektem i sprawdzić, czy taka inwestycja jest w ogóle dopuszczalna w danym przypadku.

Pismo z prośbą o wyrażenie zgody na remont można przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór wniosku o pozwolenie na wyburzenie ściany nośnej, adresowany do spółdzielni mieszkaniowej. 

pozwolenie-na-wyburzenie-sciany-nosnej-wzor
Pozwolenie na wyburzenie ściany nośnej - wzór
17