Pismo urzędowe do wiadomości – wzór

17 

Pismo urzędowe do wiadomości to zwrot używany w kontekście administracji publicznej lub urzędowej i oznacza dokument, lub korespondencję, która jest wysyłana do wiadomości lub informacji, ale niekoniecznie wymaga bezpośredniej odpowiedzi.

Pismo to może mieć charakter informacyjny, ogłoszeniowy lub służyć przekazaniu pewnych danych, bez konieczności podejmowania działań czy udzielania odpowiedzi przez odbiorcę.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór pisma urzędowego do wiadomości, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

W praktyce może to być na przykład ogłoszenie urzędu, komunikat, informacja o zmianach w regulaminie, czy też inne dokumenty, które nie wymagają bezpośredniego działania ze strony adresata, ale mają na celu przekazanie pewnych istotnych informacji.

Terminologia może się różnić w zależności od lokalnych procedur i zwyczajów w danej instytucji.

pismo-urzedowe-do-wiadomosci-wzor-przyklad
Pismo urzędowe do wiadomości - wzór
17