Oświadczenie jedynego wspólnika do KRS – wzór

17 

Jeśli spółka jest jednoosobowa, do wniosku o wpis takiej spółki do KRS należy dołączyć oświadczenie zawierające dane jedynego wspólnika. Oświadczenie jedynego wspólnika do KRS musi zawierać co najmniej imię i nazwisko wspólnika lub nazwę, siedzibę i adres firmy.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór oświadczenia jedynego wspólnika do KRS – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak przygotować oświadczenie jedynego wspólnika do KRS?

Przykładowe oświadczenie jedynego wspólnika do KRS powinno zawierać:

  • dane osobowe wspólnika,
  • nazwę spółki,
  • oświadczenie, że spółka działa na podstawie aktu założycielskiego zarejestrowanego w KRS,
  • oświadczenie, że wspólnik nie jest zamieszany w żadne postępowanie sądowe ani administracyjne, mogące mieć wpływ na działalność spółki,
  • oświadczenie, że spółka nie posiada żadnych innych wspólników ani udziałowców,
  • oświadczenie, że wszelkie dokumenty spółki będą podpisywane wyłącznie przez danego, jedynego wspólnika,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnego prawa do dysponowania udziałami w spółce,
  • oświadczenie o posiadaniu prawa do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących spółki (zarządzania i prowadzenia spółki),
  • zobowiązanie do zapewnienia działalności spółki zgodnie z prawem i udzielania informacji o działalności spółki odpowiednim organom państwowym.

Wzór oświadczenia jedynego wspólnika spółki powinien zostać przez niego podpisany i opatrzony datą.

Z czym wiąże się prowadzenie spółki jednoosobowej?

W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik może wykonywać wszystkie uprawnienia, które w spółce wieloosobowej przysługują zgromadzeniu wspólników. Przykładowo, jednoosobowa spółka nie musi przestrzegać wymagań dotyczących formy i terminów zwoływania zgromadzeń, ponieważ może odbywać je w sposób nieformalny samodzielnie.

Jedyny wspólnik nie musi martwić się także o prawo głosu i bezwzględną większość głosów – w takiej spółce zawsze panuje jednomyślność, a zasada tajności głosowania jest wyłączona.

W jednoosobowej spółce nie obowiązuje też zasada, która zabraniałaby jedynemu wspólnikowi głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi. Co ważne, wszelkie oświadczenia woli składane przez takiego wspólnika powinny przyjmować co najmniej zwykłą formę pisemną. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oświadczenie jedynego wspólnika do KRS – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

oswiadczenie-jedynego-wspolnika-do-krs-wzor
Oświadczenie jedynego wspólnika do KRS - wzór
17