Opinia psychologiczna dziecka – wzór

17 

Opinia psychologiczna dziecka jest pisemną informacją po badaniu psychologicznym i zawiera między innymi ocenę stanu psychicznego osoby badanej. Dokument wykorzystuje się do wsparcia procesu diagnostycznego i planowania działań terapeutycznych. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór opinii psychologicznej dziecka – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kupując ten produkt otrzymasz:

  • 3 przykładowe opinie
  • Łącznie 4 strony tekstu
  • Dokument w wersji edytowalnej
Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie informacje zawiera opinia psychologiczna dziecka?

Opinia psychologiczna często mylona jest z zaświadczeniem od psychologa. Ten drugi dokument zawiera jednak:

  • ocenę psychologiczną,
  • cel wydania zaświadczenia, np. dostosowanie programu nauczania,
  • opis ogólnego stanu zdrowia,
  • objawy, 
  • diagnozę,
  • ogólne zalecenia dotyczące dostosowań, objęcia dziecka opieką psychologiczną, farmakoterapii itd.

Z kolei przykładowa opinia psychologiczna dziecka to przede wszystkim ocena stanu psychicznego badanej osoby. Warto wspomnieć, że dziecko może zostać – w razie potrzeby – przebadane i przez pedagoga, i przez psychologa, a wtedy uzyskuje opinię psychologiczno-pedagogiczną.

Dokument, jakim jest opinia psychologiczna można opracować, stosując sprawdzony wzór opinii psychologicznej dziecka, uwzględniający wszystkie istotne elementy formalne.

Jakie znaczenie ma opinia psychologiczna dziecka?

Opinię psychologiczną dziecka sporządza się po to, aby dostosować pracę z dzieckiem do jego potrzeb. Zgodnie z przepisami, nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych.

Musi też dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz wspomnianych możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowania te uwzględniane są właśnie w opinii psychologicznej.

Poza tym, dokument wykorzystywany jest także do tworzenia specjalnego dokumentu, jakim jest IPET, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który określa sposób pracy z dzieckiem wymagającym dostosowania wymagań edukacyjnych oraz sposobu pracy z uczniem.

Opinia psychologiczna uzupełnia zaświadczenie lekarskie o szczegółowe zalecenia i wskazówki dotyczące pracy z uczniem. Na tej postawie szkoła może opracować plan dostosowań programu nauczania i oceniania. 

opinia-psychologiczna-dziecka-wzor
Opinia psychologiczna dziecka - wzór
17