Aneks do świadectwa maturalnego – wzór

17 

Czym jest aneks do świadectwa maturalnego? jeśli kandydat z różnych przyczyn podwyższył wynik egzaminu dojrzałości bądź gdy zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych, otrzyma aneks do świadectwa dojrzałości, który będzie nieodłącznym dokumentem uzupełniającym – czyli pewnego rodzaju załącznikiem do świadectwa dojrzałości.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotoealiśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu do świadectwa maturalnego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Świadectwo dojrzałości jest to formalny dokument, który prezentuje wyniki egzaminu maturalnego, a także potwierdza, że dany uczeń ukończył szkołę i zdał maturę.

Z różnych względów, czasem zdarzają się absolwenci szkół średnich, którzy decydują się na powtórne podejście do egzaminów maturalnych – w takim przypadku otrzymają oni dodatek do swojego świadectwa dojrzałości w postaci aneksu.

aneks-do-swiadectwa-maturalnego-wzor-pdf-doc
Aneks do świadectwa maturalnego - wzór
17