Zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika – wzór

17 

Do problemu zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika odnosi się treść ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Kiedy zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika jest uzasadnione?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór zwolnienia indywidualnego z przyczyn niedotyczących pracownika – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie mogą być przyczyny zwolnienia niedotyczące pracownika?

Zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika musi być uzasadnione. Przyczyną zwolnienia niedotyczącą pracownika może być:

  • przyczyna ekonomiczna,
  • przyczyna wywołana zmianami organizacyjnymi,
  • przyczyna wywołana zmianami produkcyjnymi lub technologicznymi. 

Pracodawca może zwolnić pracownika w związku z dążeniem do unowocześnienia i zwiększenia efektywności firmy, w celu poprawy warunków pracy, czy warunków środowiska naturalnego. Zasadniczo, przyczyną zwolnienia pracownika na tej podstawie będzie przede wszystkim upadłość i likwidacja pracodawcy.

Ogólnie rzecz ujmując, przyczynami niedotyczącymi pracownika są okoliczności:

  • związane z działalnością pracodawcy,
  • niezwiązane z żadną ze stron stosunku pracy, czyli niezwiązane ani z pracownikiem, ani z pracodawcą.

Jak wygląda procedura zwolnienia indywidualnego?

Pracownik zwalniany indywidualnie ma prawo do odprawy pieniężnej tak, jak pracownicy zwolnieni grupowo. Procedura zwolnienia indywidualnego wygląda jednak nieco inaczej.

Po pierwsze, pracodawca, który chce dokonać zwolnienia indywidualnego, musi stosować się do wymogów art. 38 kodeksu pracy, co oznacza, że powinien przygotować pismo dotyczące zwolnienia indywidualnego z przyczyn niezależnych od pracownika, a także zawiadomić – pisemnie –  reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową o planowanym rozwiązaniu umowy.

W piśmie tym przedsiębiorca musi podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Organizacja związkowa może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić pracodawcy swoje umotywowane zastrzeżenia. Pracodawca nie jest jednak związany opinią organizacji związkowej. 

zwolnienie-indywidualne-z-przyczyn-niedotyczacych-pracownika-wzor
Zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika - wzór
17