Wzór pisma do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie remontu

17 

Pismo w sprawie remontu adresowane do spółdzielni mieszkaniowej może dotyczyć dwóch kwestii: prośby o remont części wspólnej budynku lub prośby o wyrażenie zgody na remont mieszkania przeprowadzany na własny koszt. W obu przypadkach warto skierować do zarządcy nieruchomości formalną prośbę w formie pisemnej. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór pisma do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie remontu, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie remontu części wspólnych nieruchomości

Wzór pisma do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie remontu może dotyczyć między innymi prośby o wyremontowanie części wspólnej nieruchomości. Należy wiedzieć bowiem, że o ile o stan poszczególnych mieszkań powinni dbać ich właściciele, tak już w przypadku takich elementów wspólnych budynku, jak klatki schodowe, czy dach, odpowiedzialność ta spada na zarządcę nieruchomości, czyli na spółdzielnię mieszkaniową.

Spółdzielnia jako administrator odpowiada między innymi za stan dachu, klatek schodowych, drzwi wejściowych, terenu wokół bloku, czy pionów wodno-kanalizacyjnych. Jeśli pismo z prośbą o remont ma dotyczyć tych – tak zwanych – części wspólnych, koszty z tym związane powinny pokryć środki z funduszu remontowego, który opłacają wszyscy mieszkańcy budynku.

Oczywiście, aby spółdzielnia wyraziła zgodę na taką inwestycję, musi popierać ją znaczna część mieszkańców, a sam remont musi być uzasadniony. Ponieważ zarządca ma dbać o należyty stan techniczny części wspólnych, w przykładowym piśmie do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie remontu można opisać kondycję i wygląd tych elementów, które wymagają remontu. 

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie remontu mieszkania

Właściciel mieszkania w bloku nie wszystkie prace remontowe może przeprowadzać w swoim lokalu całkowicie samowolnie. O ile planuje proste prace, typu malowanie ścian, czy wywiercenie otworów pod obrazy, nie musi informować o tym zarządcy nieruchomości.

Jeżeli jednak planowany przez niego remont będzie ingerował w strukturę budynku, konieczne będzie zgłoszenie tego administracji, a nawet uzyskanie jej pozwolenia na rozpoczęcie prac. Aby upewnić się, jakie prace remontowe można przeprowadzać bez zgody i bez zgłoszenia, wystarczy sięgnąć do regulaminu spółdzielni mieszkaniowej.

Najczęściej przykład pisma do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie remontu mieszkania dotyczy zmiany nawierzchni podłóg, wymiany instalacji hydraulicznej lub elektrycznej, a także zmiany miejsca otworów drzwiowych.

Z kolei prace tak poważne jak wyburzenie ścianki działowej, wymiana stolarki okiennej, czy wymiana grzejników wymagają uzyskania zgody spółdzielni, ponieważ właściciel mieszkania ma obowiązek dostosować się w tym zakresie do zaleceń zarządcy nieruchomości (musi wybrać nowe elementy o odpowiednim standardzie). 

Jak napisać pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie remontu mieszkania?

Pismo do spółdzielni w sprawie remontu mieszkania można przygotować w oparciu o sprawdzony wzór, który uwzględnia między innymi oznaczenie autora pisma, dane zarządcy, odpowiedni tytuł i miejsce na opis sprawy ze wskazaniem, którego lokalu/części wspólnej budynku dotyczy pismo.

Dokument można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres spółdzielni.

wzor-pisma-do-spoldzielni-mieszkaniowej-w-sprawie-remontu
Wzór pisma do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie remontu
17