Wniosek o wykreślenie budynku z Gminnej Ewidencji Zabytków – wzór

17 

Wniosek o wykreślenie budynku z gminnej ewidencji zabytków można złożyć w przypadku, kiedy obiekt nie spełnia definicji zabytku. Aby sprawdzić, jakie obiekty powinny trafić do gminnej ewidencji zabytków, należy sięgnąć do przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o wykreślenie budynku z gminnej ewidencji zabytków – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jakie budynki powinny trafić do gminnej ewidencji zabytków?

Wzór wniosku o wykreślenie budynku z gminnej ewidencji zabytków wykorzystywany jest najczęściej w związku z chęcią przeprowadzenia remontu lub wyburzenia danego obiektu. Zgodnie z przepisami, w gminnej ewidencji zabytków powinny zostać ujęte:

  • zabytki nieruchome wpisane do rejestru,
  • inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
  • inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

Jak zostało wspomniane, przykładowy wniosek o wykreślenie budynku z gminnej ewidencji zabytków musi wskazywać na fakt, że obiekt nie spełnia definicji zabytku. W praktyce jest to możliwe, gdy:

  • zabytek uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, 
  • nowe badania naukowe nie potwierdzają wartości historycznej, artystycznej lub naukowej zabytku.

Po co składa się wniosek o wykreślenie budynku z gminnej ewidencji zabytków?

Ewidencja zabytków nie jest tym samym, co rejestr zabytków, jednak wpis do ewidencji pozwala objąć obiekt ochroną prawną. Definicja zabytku brzmi:

„Nieruchomość lub rzecz ruchoma, jej części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. 

Wójt, burmistrz czy prezydent miasta nie decydują o tym, czy obiekt jest zabytkiem w rozumieniu przepisów – decyduje o tym fakt, czy dany obiekt spełnia kryteria ujęte w definicji, czyli czy ma walory historyczne, naukowe lub artystyczne.

Wzór przykładowego wniosku o wykreślenie budynku z gminnej ewidencji zabytków wykorzystają przede wszystkim osoby, które planują remont, wyburzenie, rozbudowę lub przebudowę obiektu, co w przypadku budynków wpisanych do rejestru może okazać się niemożliwe.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o wykreślenie budynku z Gminnej Ewidencji Zabytków – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wykreslenie-budynku-z-gminnej-ewidencji-zabytkow-wzor
Wniosek o wykreślenie budynku z Gminnej Ewidencji Zabytków - wzór
17