Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych – wzór

17 

Koszty egzekucyjne najczęściej obciążają dłużnika, rzadziej wierzyciela. Ich wysokość to z reguły 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, a przy tym nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W celu pobrania opłaty egzekucyjnej komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do zapłaty ustalonej sumy w terminie 7 dni. Takie postanowienie stanowi tytuł wykonawczy, zatem komornik ma prawo prowadzić postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi w celu przymusowego ściągnięcia takiej należności.

Co zrobić jeśli koszty egzekucyjne są bardzo wysokie i nie stać nas na ich zapłatę? nie każdy wie, że koszty egzekucyjne można rozłożyć na raty, składając u komornika stosowną prośbę.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak rozłożyć na raty koszty egzekucyjne?

Dłużnik obciążony kosztami egzekucyjnymi może skierować do komornika wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych, ujmując w nim argumenty i dowody na ich poparcie, czyli wyjaśnienie, dlaczego komornik powinien zgodzić się na rozłożenie takich kosztów na raty.

Stosowne pismo należy przygotować nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o konieczności uiszczenia opłaty. Wniosek powinien wskazywać na trudną sytuację majątkową dłużnika.

Można powołać się w nim zarówno na trudności materialne, takie jak bezrobocie czy utrata pracy, jak i na dobrą historię swojej współpracy z komornikiem. 

Jak negocjować z komornikiem?

Dłużnik obciążony kosztami postępowania egzekucyjnego może dążyć do ich obniżenia lub rozłożenia całej kwoty na raty. Jeśli komornik nie zgodzi się na obniżenie kosztów komorniczych, większe szanse na powodzenie będzie miał wniosek o rozłożenie kosztów egzekucyjnych na raty.

W negocjacjach z komornikiem należy zadbać o zachowanie formy pisemnej wniosków, a także o stosowanie odpowiednich argumentów.

Aby przekonać komornika do słuszności rozłożenia długu na raty, dłużnik może powołać się na swoją trudną sytuację, czyli między innymi na fakt utraty pracy, na wysokie koszty utrzymania, na chorobę wymagającą kosztownego leczenia i tak dalej.

Do pisma można dołączyć zarówno dokumenty wskazujące na wysokość ponoszonych regularnie kosztów, jak i zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Decyzja w sprawie rozłożenia kosztów komorniczych na raty należy do organu egzekucyjnego. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-rozlozenie-na-raty-kosztow-egzekucyjnych-wzor
Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych - wzór
17