Umowa z mediatorem – wzór

17 

Umowa z mediatorem formalizuje i reguluje warunki współpracy między stronami a mediatorem w procesie mediacji.

Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów i polega na tym, że strony zaangażowane w konflikt spotykają się z niezależnym i neutralnym mediatorem, który pomaga im znaleźć wspólne rozwiązanie problemu.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy z mediatorem, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Umowa z mediatorem stanowi ważny dokument, który pomaga uregulować kwestie proceduralne i organizacyjne związane z mediacją.

Przede wszystkim jednak, umowa taka ma na celu wspieranie procesu dobrowolnej mediacji, umożliwiając stronom skoncentrowanie się na znalezieniu satysfakcjonującego rozwiązania dla wszystkich zaangażowanych stron.

Podobne wzory pism:

umowa-z-mediatorem-wzor-pdf-doc-przyklad
Umowa z mediatorem - wzór
17