Umowa kupna sprzedaży wózka widłowego wzór PDF DOC

17 

Każdy wózek widłowy wymaga zarejestrowania w Urzędzie Dozoru Technicznego. Jest to niezbędne, aby maszyna mogła być użytkowana na terenie przedsiębiorstwa. UDT musi dopuścić wózek widłowy do eksploatacji, a nabywca może zgłosić go do rejestracji jedynie na podstawie umowy kupna sprzedaży wózka widłowego w formie pisemnej.

Dokument można przygotować w oparciu o wzór umowy kupna sprzedaży wózka widłowego, który uwzględnia niezbędne elementy takiego dowodu transakcji, czyli dane stron umowy, dane przedmiotu umowy, ustaloną cenę sprzedaży oraz sposób i formę płatności.

W umowie powinno pojawić się też oświadczenie sprzedającego o posiadaniu wyłącznych praw własności do wózka oraz o ujawnieniu wszystkich wad przedmiotu umowy. Wskazane jest także ujęcie w umowie oświadczenia nabywcy o zapoznaniu się ze stanem technicznym wózka widłowego oraz o braku zastrzeżeń. 

Umowę kupna sprzedaży wózka widłowego sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Dokument stanowi podstawę ewentualnych roszczeń reklamacyjnych. 

Gotowy wzór umowy kupna sprzedaży wózka widłowego pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jakie elementy powinna zawierać umowa kupna sprzedaży wózka widłowego? Umowa kupna sprzedaży pełni rolę dowodową, dlatego powinna uwzględniać jak najwięcej kluczowych informacji na temat transakcji.

Dokument zabezpiecza interesy stron i stanowi podstawę ewentualnej reklamacji. Warto pamiętać, że w ramach sprzedaży sprzedający odpowiada za oferowany przedmiot w związku z przepisami dotyczącymi rękojmi. Obejmuje ona okres 1 roku w przypadku rzeczy używanych.

Pisemna umowa kupna sprzedaży wózka widłowego powinna zawierać dane osobowe kupującego i sprzedającego, a także dane przedmiotu transakcji, czyli model, markę i rok produkcji wózka widłowego. Konieczne jest ujęcie w niej również ceny sprzedaży i warunków płatności oraz terminu i sposobu dostawy/odbioru maszyny. 

W umowie kupna sprzedaży wózka powinno pojawić się oświadczenie sprzedającego dotyczące stanu prawnego przedmiotu transakcji. Można także ująć w niej oświadczenie kupującego – o zapoznaniu się ze stanem technicznym wózka widłowego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa kupna sprzedaży wózka widłowego wzór PDF DOC”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-kupna-sprzedazy-wozka-widlowego-wzor-pdf-doc
Umowa kupna sprzedaży wózka widłowego wzór PDF DOC
17