Rezygnacja z zamówienia samochodu – wzór

17 

Rezygnacja z zamówienia samochodu jest możliwa jedynie w przypadku, kiedy umowa przewiduje możliwość odstąpienia od niej w określonym terminie. Poza tym, w przypadku zawarcia umowy na odległość konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny w terminie 14 dni. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór rezygnacji z zamówienia samochodu – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Kiedy można zrezygnować z zamówienia samochodu?

Rezygnacja z zamówienia samochodu jest dopuszczalna, jeśli takie rozwiązanie przewiduje umowa. Podpisując dokument, warto więc dokładnie zapoznać się z jego treścią, zwłaszcza w zakresie terminów odstąpienia od umowy, warunków jej wypowiedzenia oraz ewentualnych kar umownych.

Jeżeli umowa pozwala na rezygnację w określonym terminie (z odpowiednim wyprzedzeniem), kupujący samochód może wykorzystać nasz wzór rezygnacji z zamówienia samochodu i przesłać go drugiej stronie na przykład listem poleconym.

W innym przypadku konieczne będzie powołanie się na wadę oświadczenia woli, czyli na przykład na fakt złożenia oświadczenia woli (złożenia zamówienia) pod wpływem błędu, przymusu, groźby, czy podstępu. Przykładowa rezygnacja z zamówienia samochodu jako przyczynę rezygnacji może podawać niezgodność parametrów technicznych pojazdu z zamówieniem, a także brak terminowej realizacji zamówienia.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zamawiający może – w przypadku zwłoki – po uprzednim wyznaczeniu przyjmującemu zamówienie dodatkowego terminu na realizację umowy, odstąpić od kontraktu.

Czym skutkuje rezygnacja z zamówienia samochodu?

Jeśli zamawiający może odstąpić od umowy, jego pismo w sprawie rezygnacji z zamówienia samochodu powinno skutkować zwrotem zapłaconej ceny. Należy pamiętać jednak, że dostawca może domagać się odszkodowania za szkody, jakie poniósł w związku z niewykonaniem zobowiązania przez zamawiającego.

W trudnej sytuacji będzie również zamawiający, który uiścił zadatek. Zgodnie z przepisami:

„§ 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.”

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rezygnacja z zamówienia samochodu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

rezygnacja-z-zamowienia-samochodu-wzor
Rezygnacja z zamówienia samochodu - wzór
17