Regulamin wycieczek szkolnych – wzór

17 

Regulaminy wycieczek szkolnych opracowywane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Treść regulaminu opracowuje zespół wychowawczy, a zatwierdza dyrektor placówki. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór regulaminu wycieczek szkolnych – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Co należy zrobić z gotowym regulaminem wycieczki szkolnej?

Jak zostało wspomniane, regulamin wycieczek szkolnych opracowywany jest przez zespół wychowawczy, pod okiem dyrektora. Gotowy dokument należy przekazać wszystkim wychowawcom klas, aby mogli zapoznać z nim uczniów i rodziców na pierwszych zebraniach w roku szkolnym.

Regulamin powinien zostać również udostępniony publicznie, np. na stronie internetowej szkoły. Pisemną postać regulaminu przekazuje się natomiast sekretarzowi szkoły w celu rejestracji dokumentu zgodnie z obowiązującym wykazem akt.

Regulaminy przechowuje się przez pięć lat wraz z innymi dokumentami oznaczonymi jako Zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe. Dodatkowo, regulamin wymaga aktualizacji po każdej zmianie przepisów dotyczących zapewnienia przez szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek szkolnych.

Jak napisać regulamin wycieczki szkolnej?

Regulamin wycieczek szkolnych organizowanych przez placówkę to bardzo rozbudowany dokument, odnoszący się między innymi do celów organizacji wycieczek, do rodzajów wycieczek organizowanych przez szkołę, a także do zadań kierownika i opiekuna wycieczki.

Pismo najprościej jest więc przygotować w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór regulaminu wycieczek szkolnych. Dokument uwzględnia:

  • dokumentację wymaganą podczas organizowania wycieczki,
  • ograniczenia czasowe wyjazdów,
  • warunki wyrażenia zgody na wyjazd,
  • zadania kierownika wycieczki,
  • zadania opiekuna wycieczki,
  • zasady bezpieczeństwa,
  • informacje o finansowaniu wycieczki i wiele innych.
regulamin-wycieczek-szkolnych-wzor
Regulamin wycieczek szkolnych - wzór
17