Przeniesienie nauczyciela Art. 18 KN – wzór

17 

Przeniesienie nauczyciela na podstawie art. 18 Karty nauczyciela dotyczy przeniesienia z urzędu za zgodą pedagoga lub na jego własny wniosek. Przepisy te znajdują zastosowanie jedynie w stosunku do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór przeniesienia nauczyciela na podstawie Art. 18 KN – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak wygląda przeniesienie nauczyciela na podstawie art. 18 KN?

Zgodnie z przepisami: “Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.”

Jeśli nauczyciel ma zostać przeniesiony z urzędu, szkoła musi zapewnić mu w miejscu pracy odpowiednie mieszkanie, a także miejsce pracy dla współmałżonka, jeśli on także jest nauczycielem. W przypadku przeniesienia z woli pracownika zasada ta nie obowiązuje.

Przeniesienia nauczyciela do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma zostać przeniesiony. Procedura przeniesienia wymaga jednak zaczerpnięcia opinii organu prowadzącego tę szkołę oraz uzyskania zgody dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Warto wspomnieć, że odrębnie uregulowana została procedura przeniesienia nauczyciela religii. Zgodnie z przepisami:

“5.  Przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, i po zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły.”

Jak przygotować dokument przeniesienia nauczyciela na podstawie art. 18 KN?

Przeniesienie nauczyciela na podstawie art. 18 KN nie powoduje rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy i nawiązania nowego stosunku pracy. Dyrektor szkoły, który przyjmuje nauczyciela sporządza tak zwany dekret/akt przeniesienia w czterech egzemplarzach –  dla nauczyciela, do akt osobowych, dla własnej księgowości oraz dla szkoły.

Dekret zawiera informacje dotyczące między innymi:

  • nowego pracodawcy,
  • nowego miejsca wykonywania pracy,
  • stanowiska pracy, na jakie nauczyciel został przeniesiony,
  • daty przeniesienia nauczyciela.
przeniesienie-nauczyciela-art-18-karty-nauczyciela-wzor
Przeniesienie nauczyciela Art. 18 KN - wzór
17