Porozumienie zmieniające dla nauczyciela – wzór

17 

Porozumienie zmieniające dla nauczyciela może być stosowane w sytuacji, kiedy na zmiany warunków pracy zgodę wyrażają obie strony – dyrektor i nauczyciel. Porozumieniem zmieniającym można zmienić między innymi wymiar czasu pracy nauczyciela.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór porozumienia zmieniającego dla nauczyciela – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie elementy powinno zawierać porozumienie zmieniające dla nauczyciela?

W praktyce porozumienie zmieniające jest aneksem do umowy, dlatego powinno zawierać między innymi:

  • dane stron umowy,
  • oznaczenie umowy, której dotyczy,
  • termin sporządzenia porozumienia,
  • zakres zmian wprowadzanych porozumieniem,
  • podpisy stron. 

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, porozumienie zmieniające może dotyczyć takich warunków pracy jak:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie za pracę,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Przygotowując aneks, dyrektor może sięgnąć po nasz wzór porozumienia zmieniającego dla nauczyciela, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. W porozumieniu należy bardzo dokładnie określić, jakie zapisy oryginalnej umowy ulegają zmianie oraz w jaki sposób.

Wskazane jest także określenie terminu obowiązywania zmian i podkreślenie, że pozostałe zapisy pozostają takie same. Dokument musi zostać podpisany przez nauczyciela i dyrektora. Należy dołączyć go do pierwotnej wersji umowy.

W stosunku do jakich nauczycieli można stosować porozumienie zmieniającego?

Przykładowe porozumienie zmieniające dla nauczyciela znajduje zastosowanie w stosunku do pedagogów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Druk przykładowego porozumienia zmieniającego nie będzie stosowany w odniesieniu do nauczyciela mianowanego.

Za porozumieniem stron można zmienić wymiar etatu nauczyciela mianowanego jedynie z przyczyn organizacyjnych. W pozostałych przypadkach wymiar etatu nauczyciela zmienia się z zastosowaniem przepisów art. 22 karty nauczyciela, czyli poprzez propozycję ograniczenia etatu z przyczyn określonych w art. 20 KN – za zgodą pedagoga.

Z kolei w przypadku zmiany zajmowanego stanowiska pracy przez przejęcie godzin pracy innego nauczyciela, zastosowanie znajduje art. 18 KN – przeniesienie na inne stanowisko. 

porozumienie-zmieniajace-dla-nauczyciela-wzor
Porozumienie zmieniające dla nauczyciela - wzór
17