Opinia samorządu uczniowskiego w sprawie skreślenia z listy uczniów – wzór

17 

Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Opinia samorządu uczniowskiego powinna zostać wydana na piśmie.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór opinii samorządu uczniowskiego w sprawie skreślenia z listy uczniów – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak wygląda procedura skreślenia z listy uczniów?

Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, jeśli nie jest już objęty obowiązkiem szkolnym lub gdy uczy się w szkole prywatnej. Przyczynę skreślenia z listy stanowić może jedynie notoryczne naruszanie zapisów statutu/regulaminu placówki oświatowej, np. duża liczba godzin nieusprawiedliwionych, oceny niedostateczne z wielu przedmiotów, agresywne zachowanie ucznia.

Do skreślenia z listy mogą doprowadzić skargi na ucznia, wnoszone do dyrektora, do organu prowadzącego, czy do Kuratorium oświaty. Zasadniczo, o skreśleniu z listy decyduje dyrektor szkoły, jednak wyłącznie na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

Co więcej, uchwała ta musi zostać zaopiniowana przez samorząd uczniowski. Po zapoznaniu się z uchwałą samorząd sporządza opinię w formie pisemnej – pozytywną lub negatywną. Do jej przygotowania można zastosować nasz wzór opinii samorządu uczniowskiego w sprawie skreślenia z listy uczniów.

Jakie znaczenie ma opinia samorządu uczniowskiego w sprawie skreślenia z listy uczniów?

Opinia samorządu uczniowskiego w sprawie skreślenia z listy uczniów powinna zostać przedstawiona niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku dyrektora o zajęcie stanowiska w formie postanowienia. Na postanowienie samorządu uczniowskiego stronie – uczniowi – przysługuje zażalenie.

Przykładowa opinia samorządu uczniowskiego w sprawie skreślenia z listy uczniów może być pozytywna lub negatywna, jednak nie jest ona wiążąca dla dyrektora. Mimo wszystko, kierujący placówką musi wystąpić o taką opinię, gdyż w przeciwnym razie jego decyzja o skreśleniu z listy uczniów będzie nieważna.

Wystąpienie o opinię do samorządu uczniowskiego stanowi element współdziałania poszczególnych organów szkoły przy podejmowaniu tak ważnych decyzji, jaką jest skreślenie ucznia z listy. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia samorządu uczniowskiego w sprawie skreślenia z listy uczniów – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

opinia-samorzadu-uczniowskiego-w-sprawie-skreslenia-z-listy-uczniow-wzor
Opinia samorządu uczniowskiego w sprawie skreślenia z listy uczniów - wzór
17