Opinia samorządu uczniowskiego w sprawie dni wolnych – wzór

17 

O dniach wolnych w kalendarium szkolnym decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Opinia samorządu uczniowskiego w sprawie dni wolnych musi przyjmować formę pisemną i powinna zostać wydana w odpowiednim terminie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór opinii samorządu uczniowskiego w sprawie dni wolnych – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak przygotować opinię samorządu uczniowskiego w sprawie dni wolnych?

Opinia samorządu uczniowskiego powinna przyjmować formę uchwały. Dokument można przygotować, stosując gotowy wzór opinii samorządu uczniowskiego w sprawie dni wolnych. W treści opinii ujęto podstawę prawną, czyli art. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Pismo zawiera także:

 • numer uchwały,
 • dane szkoły,
 • tytuł uchwały,
 • treść opinii: pozytywna lub negatywna,
 • wykonawcę uchwały – dyrektor,
 • termin wejścia uchwały w życie,
 • podpis przewodniczącego.

Załącznikiem do przykładowej opinii samorządu uczniowskiego w sprawie dni wolnych jest wykaz ustalonych dni wolnych, najczęściej przyjmujący formę tabeli.

Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu wolnych dni dyrektorskich?

Przed wypełnieniem druku przykładowej opinii samorządu uczniowskiego w sprawie dni wolnych, warto zapoznać się z przepisami, które mówią o ilości dni wolnych dyrektorskich oraz o możliwych terminach ustalenia takich dni wolnych. Zgodnie z treścią rozporządzenia, dyrektor może ustalić w danym roku szkolnym:

 • do 8 dni wolnych dla szkół podstawowych,
 • do 10 dni wolnych dla techników i liceów,
 • do 6 dni wolnych dla branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, a także dla szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego.

Wskazane dni wolne mogą być ustalone:

 • w dni, w których w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, czy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
 • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy,
 • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione, np. potrzebami społeczności lokalnej.

O ustalonych dniach wolnych dyrektor szkoły informuje do dnia 30 września nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia samorządu uczniowskiego w sprawie dni wolnych – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

opinia-samorzadu-uczniowskiego-w-sprawie-dni-wolnych-wzor
Opinia samorządu uczniowskiego w sprawie dni wolnych - wzór
17