Opinia Kuratora Sądowego – wzór

17 

Opinia kuratora sądowego to raport z wywiadu, który może zostać zlecony przez sąd na przykład w związku ze sprawą rozwodową. Najczęściej opinia kuratora ma pomóc sądowi w podjęciu decyzji dotyczącej praw rodzicielskich – ich odebrania, zawieszenia, czy ograniczenia – lub ustalenia stałego miejsca pobytu dziecka. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór opinii Kuratora Sądowego – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czego dotyczy opinia kuratora sądowego?

Wywiad kuratora zakończony wydaniem opinii może dotyczyć różnych spraw, zarówno rodzinnych, jak i karnych. Najczęściej zlecany jest jednak przy sprawach rozwodowych i sprawach związanych z ustaleniem opieki nad małoletnimi dziećmi.

W ramach takiego wywiadu kuratora, który może być zarówno zapowiedziany, jak i niezapowiedziany, specjalista ocenia stan mieszkania rodziny i sprawdza:

  • czy dzieci mają miejsce do spania,
  • czy dzieci są zadbane,
  • czy dzieci mają miejsce do nauki i zabawy,
  • czy dzieci są ubrane stosownie do pory roku.  

Kurator pyta także o stan zdrowia dziecka, sposób sprawowania nad nim opieki, o sytuację dzieci w związku z rozwodem. W swojej opinii może uwzględnić informacje o tym, kto odbiera dziecko ze szkoły, z kim spędza ono czas wolny, na jakie dodatkowe zajęcia jest zabierane.

Jakie znaczenie ma opinia kuratora sądowego?

Sprawozdanie sporządzone na podstawie wzoru opinii kuratora sądowego jest dla sądu ważną wskazówką. Co prawda, nie przesądza ono o treści wyroku, ale jednocześnie stanowi istotny dowód w sprawie, ponieważ jest relacją osoby bezstronnej, która dokładnie zbadała sytuację rodziny.

Sprawozdanie warto przygotować na podstawie druku przykładowej opinii kuratora sądowego, ponieważ ułatwia to usystematyzowanie zgromadzonych podczas wywiadu informacji. Poza przykładową opinią kuratora sądowego, sąd rozpatrujący daną sprawę bierze pod uwagę również inne dowody, jak:

  • zeznania świadków, 
  • nagrania, 
  • opinie specjalistów.

Wywiadu kuratorskiego nie można zatem lekceważyć, ale też nie należy bać się, że jego podsumowanie przesądzi o wyniku całej sprawy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia Kuratora Sądowego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

opinia-kuratora-sadowego-wzor
Opinia Kuratora Sądowego - wzór
17