Odwołanie od opinii służbowej – wzór

17 

Zgodnie z przepisami, odwołanie od opinii służbowej można wnieść na piśmie za pośrednictwem opiniującego do wyższego przełożonego, w terminie 14 dni. Jeśli opiniowany nie dopilnuje tego terminu, odwołanie nie będzie rozpatrywane. Opiniowanie służbowe dotyczy przede wszystkim żołnierzy zawodowych. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odwołania od opinii służbowej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Co podlega ocenie w opinii służbowej?

Aby wiedzieć, jak napisać odwołanie od opinii służbowej, trzeba mieć świadomość, co takiej opinii podlega. W przypadku żołnierzy zawodowych jest to:

  • wywiązywanie się opiniowanego z obowiązków służbowych lub zadań służbowych, z uwzględnieniem takich kryteriów jak    wyszkolenie bojowe, jakość i terminowość, dyspozycyjność, samodzielność i inicjatywa, sprawność fizyczna,
  • kompetencje i predyspozycje, w tym odpowiedzialność, odporność na stres, szybkość podejmowania decyzji, organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, stosowanie się do norm, reguł, przepisów, własny rozwój, dbałość o sprzęt, kultura osobista, dbałość o wygląd zewnętrzny, zachowanie poza godzinami służby.

Jak napisać odwołanie od opinii służbowej?

Odwołanie od opinii żołnierz zawodowy może przygotować w oparciu o wzór odwołania od opinii służbowej, wypełniając go własnymi danymi i uzasadnieniem. W treści odwołania należy określić, czy opiniowany nie zgadza się z opinią w części, czy w całości.

Konieczne jest też uzasadnienie swojego stanowiska. Przykładowe odwołanie powinno zawierać argumenty i dowody na to, że opiniowany zasłużył na wyższą ocenę ogólną.

Pismo należy wnieść za pośrednictwem opiniującego do wyższego przełożonego w terminie 14 dni. Opiniujący w terminie 7 dni powinien następnie przesłać opinię wraz z odwołaniem i własnym stanowiskiem w sprawie do wyższego przełożonego, który może:

  • utrzymać opinię w mocy,
  • zmienić lub uzupełnić opinię,
  • uchylić opinię i wydać nową.

Wyższy przełożony informuje opiniowanego o sposobie rozpatrzenia odwołania w terminie 30 dni i dostarcza mu kopię ostatecznej opinii służbowej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odwołanie od opinii służbowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odwolanie-od-opinii-sluzbowej-wzor
Odwołanie od opinii służbowej - wzór
17