Odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień – wzór

17 

Żądanie udzielenia wyjaśnień komornik przesyła do dłużnika na podstawie art. 801 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

Jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień.

Takie wezwanie ma więc na celu wskazanie składników majątku dłużnika. Odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień musi przyjmować formę pisemną. Można też złożyć je ustnie do protokołu w kancelarii komorniczej.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na żądanie udzielenia wyjaśnień, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Co powinna zawierać odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień?

Pisemna odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień powinna zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak dane dłużnika i dane wierzyciela, sygnatura akt sprawy, a także odniesienie do otrzymanego od komornika wezwania. 

Dokument dotyczy wyjawienia danych na temat majątku dłużnika, dlatego w jego treści powinno znaleźć się wyszczególnienie składników tego majątku.

Dłużnik musi pamiętać, że w skład jego majątku wchodzą ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe, wierzytelności na rachunkach bankowych i inne składniki majątku, z których możliwe jest prowadzenie egzekucji.

Jeśli oprócz wynagrodzenia, które zajmuje już komornik, dłużnik nie ma innych składników majątku, które mogłyby posłużyć do spłaty długu, należy napisać i wykazać, że dłużnik nie posiada już niczego, co mogłoby stać się przedmiotem egzekucji.

Co grozi za brak odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień?

Dłużnik nie może odmówić komornikowi złożenia wyjaśnień. Za brak odpowiedzi na wezwanie lub za złożenie fałszywych wyjaśnień, w tym za pominięcie jakiegokolwiek składnika majątku, grozi mu grzywna do pięciuset złotych.

Jeśli wyjaśnienia dla komornika będą niekompletne lub budzące wątpliwości, organ skieruje do sądu wniosek o wyjawienie majątku dłużnika.

W przypadku, kiedy dłużnik zostanie zobowiązany do stawienia się w sądzie i nie pojawi się w nim bez usprawiedliwienia, sąd ukarze go grzywną, nakaże przymusowe doprowadzenie lub nałoży na dłużnika karę aresztu do jednego miesiąca.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odpowiedz-na-zadanie-udzielenia-wyjasnien-wzor
Odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień – wzór
17