Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela – wzór

17 

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela jest wyróżnieniem, które przysługuje pedagogom za określony czas pracy w zawodzie. Zgodnie z przepisami Karty nauczyciela, nauczyciel otrzymuje taką nagrodę po przepracowaniu: 20, 25, 30, 35 i 40 lat pracy. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku w sprawie nagrody jubileuszowej dla nauczyciela – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie są warunki przyznania nagrody jubileuszowej dla nauczyciela?

Aby otrzymać nagrodę jubileuszową, nauczyciel musi spełniać kilka kluczowych warunków. Wśród nich wymienia się między innymi:

  • odpowiedni staż pracy w zawodzie, czyli wspomniane 20, 25, 30, 35, 40 lat pracy,
  • zatrudnienie w placówce oświatowej, takiej jak szkoła podstawowa, liceum, przedszkole,
  • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • uzyskanie pozytywnej opinii dyrektora.

Jak otrzymać nagrodę jubileuszową dla nauczyciela?

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela przyznawana jest na wniosek. Taki wniosek – w zależności od regionu – może być kierowany do:

  • Kuratorium Oświaty, 
  • Urzędu Miasta,
  • Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Informację o tym, do jakiego organu należy skierować wniosek, można uzyskać od dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Poza wnioskiem przygotować trzeba także dokumenty, które potwierdzają fakt spełniania warunków przyznania wyróżnienia, czyli:

  • kartę nauczyciela,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • opinię dyrektora. 

Kiedy wypłaca się nagrodę jubileuszową dla nauczycieli?

Zasadniczo, nagroda jubileuszowa dla nauczycieli jest wypłacana w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. Dokładny termin wypłaty różni się jednak w zależności od regionu oraz od organu, który przyznaje nagrodę.

Najczęściej, nagrody jubileuszowe wypłaca się raz w roku, w okresie letnim. Wysokość nagrody jest zależna od stażu pracy. W przypadku 20 lat pracy w zawodzie wynosi 75% wynagrodzenia miesięcznego, w przypadku 30 lat pracy – 150%, a w przypadku 40 lat pracy – 250%.

Warto wspomnieć, że nagroda jubileuszowa jako jedyna nagroda pieniężna jest zwolniona z opodatkowania – nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

nagroda-jubileuszowa-dla-nauczyciela-wzor
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela - wzór
17