Nagroda dyrektora szkoły dla pracowników obsługi – wzór

17 

Nagrodę dyrektora szkoły może otrzymać nie tylko nauczyciel, ale również pracownik obsługi i administracji. Podstawą przyznawania takich nagród jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pisma dotyczącego nagrody dyrektora szkoły dla pracowników obsługi – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Zasady przyznawania nagród dyrektora szkoły dla pracowników obsługi

Nagrody dyrektora szkoły dla pracowników obsługi wypłaca się z Funduszu Nagród, o uruchomieniu którego decyduje kierujący placówką. Nagrody można przyznać raz w roku, do 14 października lub w innym uzasadnionym terminie.

Decyzję o wysokości i przyznaniu nagrody dyrektora podejmuje dyrektor, w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych. Nagrodę może otrzymać pracownik, który:

  • przepracował w szkole co najmniej jeden rok,
  • jest zatrudniony w szkole na co najmniej pół etatu. 

Podstawą przyznawania nagrody dyrektora jest ocena pracownika ustalona na podstawie wykonywanych przez niego zadań powierzonych.

Jak napisać decyzję o przyznaniu nagrody dyrektora szkoły dla pracowników obsługi?

Nagroda dyrektora szkoły dla pracowników obsługi musi być uzasadniona. Wydając decyzję o przyznaniu nagrody, kierujący placówką może powołać się na fakt spełniania przez pracownika następujących kryteriów:

  • rzetelne i terminowe wykonywanie zadań,
  • szczególnie staranne prowadzenie dokumentacji,
  • wykazywanie własnej inicjatywy,
  • wyróżniający stosunek do współpracowników,
  • wyróżniająca dbałość o powierzony sprzęt,
  • w pełni samodzielne wykonywanie powierzonych obowiązków,
  • dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia.

Należy wiedzieć, że nagroda dyrektora ma charakter indywidualny i uznaniowy. Nie można więc odwołać się od jej przyznania/nieprzyznania ani od wysokości nagrody.

nagroda-dyrektora-szkoly-dla-pracownikow-obslugi-wzor
Nagroda dyrektora szkoły dla pracowników obsługi - wzór
17