Kontrakt z opiekunem stażu – wzór

17 

Kontrakt z opiekunem stażu zawierany jest pomiędzy opiekunem a nauczycielem stażystą. Dokument powinien określać zakres obowiązków stron, a także zasady współpracy między nauczycielem a opiekunem. Jak sporządzić kontrakt z opiekunem stażu?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór kontraktu z opiekunem stażu – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie elementy powinien zawierać kontrakt z opiekunem stażu?

Umowa między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ma na celu uregulowanie współpracy, która wiąże się ze współdziałaniem w zakresie realizacji planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela odbywającego staż. Dokument powinien zawierać:

 • dane stron,
 • oznaczenie placówki, w której odbywa się staż,
 • oznaczenie czasu trwania stażu,
 • zasady współpracy,
 • obowiązki opiekuna stażu i nauczyciela stażysty. 

Pismo warto opracować na podstawie wzoru kontraktu z opiekunem stażu, który uwzględnia już wszystkie wymagane elementy takiej umowy. 

Jakie obowiązki wynikają z kontraktu z opiekunem stażu?

Przykładowy kontrakt z opiekunem stażu określa zasady współpracy oraz obowiązki stron. Zasadniczo, nauczyciel stażysta powinien:

 • opracować plan rozwoju zawodowego,
 • zapoznać się z procedurami awansu zawodowego,
 • realizować wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,
 • uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu,
 • prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu i omawiać z nim zajęcia,
 • podejmować wyzwania zawodowe,
 • dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego,
 • brać udział w spotkaniach i konsultacjach z opiekunem.

Jeśli zaś chodzi o obowiązki opiekuna stażu, to druk przykładowego kontraktu z opiekunem obejmuje między innymi:

 • pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego,
 • zapoznanie nauczyciela z procedurą uzyskania awansu zawodowego,
 • wsparcie nauczyciela w realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego,
 • dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym z nauczycielem,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela,
 • inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych,
 • udzielanie pomocy w sporządzeniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, 
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzebnym do pełnienia roli opiekuna stażu,
 • sporządzenie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.
kontrakt-z-opiekunem-stazu-wzor
Kontrakt z opiekunem stażu - wzór
17