Arkusz hospitacji lekcji – wzór

17 

Arkusz hospitacji lekcji jest narzędziem nadzoru wykorzystywanym przez dyrektora lub inną osobę wyznaczoną przez niego do obserwacji zajęć. Na arkuszu odnotowuje się wnioski z obserwacji, dotyczące przede wszystkim sposobu prowadzenia zajęć przez hospitowanego nauczyciela.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór arkusza hospitacji lekcji – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Elementy formalne arkusza hospitacji lekcji?

Wzór arkusza hospitacji lekcji, czyli obserwacji prowadzonych zajęć, musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • dane osobowe nauczyciela hospitowanego,
 • oznaczenie obserwowanych zajęć,
 • dane klasy,
 • data obserwacji,
 • cele obserwacji,
 • temat zajęć, 
 • cele zajęć.

Celem prowadzenia hospitacji może być natomiast uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli, a tym samym uzyskanie wiedzy, która pozwoli nie tylko ocenić pracę nauczyciela, ale także wspomóc proces jego doskonalenia zawodowego, czyli również podnieść jakość pracy szkoły.

Jak wypełnia się arkusz hospitacji lekcji?

Przykładowy arkusz hospitacji lekcji składa się przede wszystkim z uwag dotyczących sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela. Najczęściej, arkusz odpowiada na następujące pytania:

 • czy nauczyciel sprawdził obecność,
 • czy nauczyciel przedstawił temat zajęć,
 • czy nauczyciel powiązał cele lekcji z wiedzą i umiejętnościami uczniów,
 • czy nauczyciel udziela uczniowi informacji zwrotnej,
 • czy uczniowie poznali cele lekcji i kryteria sukcesu,
 • czy uczniowie mieli możliwość wykorzystania popełnionych błędów w procesie uczenia się,
 • czy nauczyciel wykorzystuje aktywne metody uczenia,
 • czy nauczyciel motywuje uczniów do aktywnego uczenia się,
 • czy nauczyciel indywidualizuje proces uczenia się,
 • czy uczniowie są aktywni na zajęciach,
 • czy nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia,
 • czy atmosfera w klasie sprzyja uczeniu się,
 • czy nauczyciel zapewnia właściwą dyscyplinę,
 • czy cele lekcji zostały osiągnięte.

Na zakończenie w arkuszu obserwacji zajęć mogą pojawić się rekomendacje dla nauczyciela, czyli wnioski z hospitacji.

arkusz-hospitacji-lekcji-wzor
Arkusz hospitacji lekcji - wzór
17