Zwolnienie dyscyplinarne za niewykonanie polecenia służbowego – wzór

17 

Pracownik ma obowiązek wykonywania poleceń służbowych. Może odmówić wykonania polecenia służbowego tylko wtedy, kiedy jest ono niezgodne z przepisami prawa, naraża pracownika na utratę zdrowia lub życia, bądź narusza zasady współżycia społecznego.

W pozostałych przypadkach niewykonanie polecenia służbowego to naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co stanowi podstawę ukarania pracownika karą upomnienia, nagany czy zwolnienia.

Zwolnienie dyscyplinarne za niewykonanie polecenia służbowego jest uzasadnione, jeśli spełnione zostaną trzy przesłanki łączne: wina pracownika, ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, narażenie interesu pracodawcy na szkodę.

Jednokrotna odmowa wykonania polecenia służbowego nie powinna uzasadniać zwolnienia w trybie natychmiastowym, jednak notoryczne odmawianie wykonywania poleceń, dezorganizujące pracę w zakładzie może już stanowić uzasadnioną przyczynę dyscyplinarki. 

Jeśli pracodawca nie ma pewności, czy zwolnienie dyscyplinarne za niewykonanie polecenia służbowego to kara adekwatna do czynu pracownika, przełożony może zdecydować się na inną formę ukarania, czyli upomnienie, naganę lub rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bądź za porozumieniem. 

Możesz nabyć gotowy do wypełnienia wzór zwolnienia dyscyplinarnego za niewykonanie polecenia służbowego, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zwolnienie dyscyplinarne za niewykonanie polecenia służbowego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zwolnienie-dyscyplinarne-za-niewykonanie-polecenia-sluzbowego-wzor
Zwolnienie dyscyplinarne za niewykonanie polecenia służbowego - wzór
17