Zgoda nauczyciela na godziny ponadwymiarowe – wzór

17 

Zgodnie z przepisami Karty nauczyciela, przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych jest możliwe jedynie za jego zgodą oraz w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Istnieje także możliwość zobowiązania nauczyciela do pracy w godzinach nadliczbowych, w uzasadnionych okolicznościach. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór zgody nauczyciela na godziny ponadwymiarowe, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kiedy nie jest potrzebna zgoda nauczyciela na godziny ponadwymiarowe?

Wzór zgody nauczyciela na godziny ponadwymiarowe nie znajdzie zastosowania w sytuacji opisanej w treści art. 35 karty nauczyciela. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, w szczególnych wypadkach – podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania – nauczyciel może zostać zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z posiadaną specjalnością, pod warunkiem że liczba takich godzin nie przekracza 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

W takiej sytuacji dyrektor może przydzielić nauczycielowi godziny nadliczbowe bez zgody pedagoga.

Jak napisać zgodę nauczyciela na godziny ponadwymiarowe?

Przykładowa zgoda nauczyciela na godziny ponadwymiarowe dotyczy liczby godzin przekraczającej ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć i może obowiązywać przez czas nieokreślony. Taka zgoda to nic innego, jak oświadczenie woli nauczyciela.

Wobec tego należy pamiętać, że oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest uznawane za skutecznie złożone z chwilą, gdy doszło do wskazanej osoby w taki sposób, że ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Oświadczenie woli można dostarczyć więc osobiście lub listownie. Należy wiedzieć również, że można je odwołać zanim dotrze do odbiorcy, a także później, jednak wyłącznie za zgodą adresata – w tym przypadku dyrektora szkoły.

Co ważne, zgoda nauczyciela na realizację godzin ponadwymiarowych może dotyczyć maksymalnie ½ obowiązkowego wymiaru godzin, co i tak stanowi liczbę wyższą niż do tej pory przewidywały przepisy karty nauczyciela. 

zgoda-nauczyciela-na-godziny-ponadwymiarowe-wzor
Zgoda nauczyciela na godziny ponadwymiarowe - wzór
17