Zgłoszenie wierzytelności do syndyka – wzór

17 

Po ogłoszeniu upadłości – zarówno konsumenckiej, jak i przedsiębiorcy – dochodzenie zaległych należności wobec upadłego następuje poprzez zgłoszenie wierzytelności do syndyka.

Od 2021 roku zgłoszeń dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Termin do zgłoszenia wierzytelności wyznaczany jest każdorazowo w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości i wynosi minimum 30 dni od daty obwieszczenia o upadłości w KRZ. 

Zgłoszenie wierzytelności do syndyka nie wymaga uiszczenia opłaty sądowej i jest dla wierzyciela czynnością całkowicie bezpłatną. Dotyczy to jednak jedynie wierzycieli, którzy zgłosili wierzytelność w terminie.

Wierzyciel, który dokonał zgłoszenia po upływie terminu wskazanego w postanowieniu jest zobowiązany do pokrycia zryczałtowanej opłaty – nawet jeśli opóźnienie powstało bez jego winy.

Z obowiązku zgłaszania wierzytelności do syndyka za pośrednictwem systemu zwolnione są następujące grupy: wierzyciele dochodzący należności ze stosunku pracy, wierzyciele dochodzący należności alimentacyjnych, wierzyciele dochodzący renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, kalectwa czy śmierci.

Pobierz gotowy do wypełnienia wzór zgłoszenia wierzytelności do syndyka, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zgłoszenie wierzytelności do syndyka – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zgloszenie-wierzytelnosci-do-syndyka-wzor
Zgłoszenie wierzytelności do syndyka - wzór
17