Przelew wierzytelności – wzór umowy

17 

Jak przygotować umowę przelewu wierzytelności? Przelew wierzytelności, inaczej cesja wierzytelności, to możliwość, z której może skorzystać wierzyciel bez zgody dłużnika. Zawarcie takiej umowy prowadzi do zmiany wierzyciela, czyli zmiany osoby uprawnionej do domagania się od dłużnika spełnienia określonego świadczenia. 

Przelew wierzytelności wymaga zawarcia umowy pomiędzy cedentem (wierzycielem) a cesjonariuszem (nabywcą). Cesja nie będzie skuteczna, jeśli zostanie dokonana na drodze jednostronnej czynności prawnej, na przykład oświadczenia woli. Umowę można zaś zawrzeć w dowolnej formie, ale wskazana będzie co najmniej zwykła forma pisemna dla celów dowodowych.

Umowa cesji wierzytelności nie może prowadzić do zmiany pierwotnego zobowiązania, a tym samym do pogorszenia sytuacji dłużnika. Nabywca po zawarciu takiej umowy, może dowolnie rozporządzać wierzytelnością: zrzec się jej, dochodzić na drodze sądowej czy zmienić warunki umowy między nim a dłużnikiem, np. ustalić inny termin spłaty.

Kliknij poniższy przycisk, aby pobrać kompletny, gotowy do wypełnienia wzór umowy przelewu wierzytelności:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przelew wierzytelności – wzór umowy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

przelew-wierzytelnosci-wzor-umowy
Przelew wierzytelności - wzór umowy
17