Wzór umowy poręczenia – wzór

17 

Jak przygotować umowę poręczenia? Umowa poręczenia zobowiązuje poręczyciela do wykonania zobowiązania względem wierzyciela na wypadek, gdyby zobowiązania tego nie wykonał dłużnik. Poręczyciel odpowiada wobec wierzyciela jak współdłużnik solidarny.

Strony umowy poręczenia mogą jednak odpowiedzialność tą zawęzić lub zmienić, także na model posiłkowy. Wtedy poręczyciel będzie zobowiązany do wykonania zobowiązania względem wierzyciela dopiero po bezskutecznej próbie uzyskania świadczenia od dłużnika. 

Poręczenie może być odpłatne i nieodpłatne. Umowa poręczenia ma charakter konsensualny, zatem dochodzi do jej zawarcia na skutek zgodnego oświadczenia stron. Kontrakt musi przyjmować formę pisemną – dla poręczyciela.

Umowa poręczenia powinna uwzględniać takie elementy, jak dane stron umowy, określenie przedmiotu umowy, czyli długu, a także określenie zakresu odpowiedzialności – pełne, ograniczone, określone procentowo. Co ważne, umowa może dotyczyć długu przyszłego, do wysokości z góry oznaczonej. Bezterminowe poręczenie tego typu może być odwołane w każdym czasie przed powstaniem długu.

Kliknij poniższy przycisk, jeśli chcesz pobrać kompletny i gotowy do wypełnienia wzór umowy poręczenia. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest umowa poręczenia? Poprzez zawarcie umowy poręczenia poręczyciel zobowiązuje się wykonać zobowiązanie wobec wierzyciela na wypadek, gdyby dłużnik go nie wykonał. W ramach takiej umowy poręczyciel odpowiada wobec wierzyciela solidarnie z dłużnikiem, a nie w sposób posiłkowy. W umowie można jednak odpowiedzialność poręczyciela ograniczyć lub zmienić. 

Umowa poręczenia powinna przyjmować formę pisemną. W dokumencie należy zawrzeć między innymi dane stron: wierzyciela i poręczyciela, oznaczenie długu i danych dłużnika (przedmiot umowy), a także określenie zakresu poręczenia – pełne, ograniczone, procentowe. Poręczenie może obowiązywać przez określony czas. Może też zostać uzależnione od spełnienia określonych warunków. 

Poręczyciel powinien dopilnować, aby umowa poręczenia uwzględniała klauzulę stanowiącą, iż egzekucja z jego majątku będzie dopuszczalna dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku dłużnika okaże się bezskuteczna.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór umowy poręczenia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-umowy-poreczenia-wzor-pdf-doc
Wzór umowy poręczenia – wzór
17