Wzór sprawozdania zespołu przedmiotowego

17 

Zespoły przedmiotowe są tworzone w szkołach z grup nauczycieli uczących tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. Zespoły te działają wspólnie w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, a ze swojej działalności sporządzają sprawozdania roczne. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór sprawozdania zespołu przedmiotowego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie informacje powinno uwzględniać sprawozdanie zespołu przedmiotowego?

W sprawozdaniu zespołu przedmiotowego ujmuje się między innymi dane nauczycieli wchodzących w jego skład, a także odniesienie do opracowanego wcześniej planu pracy zespołu przedmiotowego. W takim planie mogą zostać uwzględnione kwestie związane z:

 • organizacją pracy zespołu,
 • doskonaleniem zawodowym,
 • konkursami szkolnymi,
 • przedmiotowym systemem oceniania,
 • nauczaniem przedmiotu,
 • doskonaleniem warsztatu pracy.

Przykładowe sprawozdanie zespołu przedmiotowego informuje o tym, ile razy zespół organizował zebrania oraz co na nich omawiał. Pismo tego typu warto opracować więc, stosując gotowy do uzupełnienia wzór sprawozdania zespołu przedmiotowego, który uwzględnia wszystkie istotne aspekty pracy takiego zespołu.

Czym zajmują się zespoły przedmiotowe w szkole?

Treść sprawozdania zespołu przedmiotowego w szkole zależna jest od tego, jakiego przedmiotu uczą nauczyciele oraz jakie zadania zdecydowali się podejmować w danym roku szkolnym. Przykładowe informacje, jakie można uwzględnić w takim sprawozdaniu to:

 • wydanie gazetki dla uczniów,
 • założenie koła, np. koła polonistycznego,
 • przygotowanie uczniów do olimpiady,
 • przygotowanie uczniów do konkursu,
 • warsztaty dla uczniów,
 • obchody świąt, rocznic,
 • wymiana doświadczeń,
 • analiza wyników egzaminu,
 • omówienie wyników egzaminu, itd.

Wypełniając druk przykładowego sprawozdania zespołu przedmiotowego, warto uwzględnić w takim dokumencie „przydział” obowiązków, czyli określić, który nauczyciel odpowiadał za konkretne działania. Wskazane jest także wysnucie wniosków na przyszłość, na przykład:

 • organizacja większej ilości konkursów,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • praca nad poprawą dyscypliny wśród uczniów,
 • pedagogizacja rodziców, i tak dalej.
wzor-sprawozdania-zespolu-przedmiotowego
Wzór sprawozdania zespołu przedmiotowego
17