Wzór reklamacji zużycia wody

17 

Jak napisać reklamację zużycia wody? Jeśli faktura za wodę wydaje się zbyt wysoka, warto oszacować jej faktyczne zużycie i przeliczyć orientacyjne koszty. Gdy po podjęciu takich działań okaże się, że kwota widniejąca na rachunku jest zbyt wysoka, wskazane będzie złożenie reklamacji.

Rachunek za wodę może być zawyżony, jeśli odczytu z wodomierza głównego dokonano nieprawidłowo, jeśli wodomierz nie działa właściwie, a nawet wtedy, kiedy ktoś zwyczajnie pomylił się podczas przygotowywania rozliczeń.

Jak więc złożyć reklamację rachunku za wodę? dla ułatwienia Ci sporządzenie stosownego pisma w tej sprawie przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór reklamacji rachunku za wodę, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak obliczyć zużycie wody?

Przed złożeniem reklamacji rachunku za wodę, warto upewnić się, że widniejąca na nim kwota faktycznie jest zbyt wysoka. W tym celu wystarczy samodzielnie oszacować, jaką ilość wody zużywa się w gospodarstwie domowym.

Dobrym nawykiem jest regularnie sprawdzany stan licznika wody i zapisywanie dokonanych odczytów. Pozwala to kontrolować zużycie wody, pilnować prawidłowego działania wodomierzy, a także reagować na zbyt duże zużycie, czyli wprowadzać rozwiązania, które pozwalają racjonalniej gospodarować wodą bieżącą.

Dysponując stanami liczników, można w prosty sposób ustalić bardzo dokładnie, jaką ilość wody zużywa się w domu, na przykład w ciągu miesiąca. Bardziej przybliżony wynik da się uzyskać za pomocą generatorów dostępnych w internecie. Posiadając gotową odpowiedź na pytanie o ilość metrów sześciennych zużywanej wody, można policzyć już, jaka kwota powinna widnieć na rachunku – w przybliżeniu.

Na fakturze ujmuje się różnicę między poprzednim i aktualnym stanem licznika, obowiązującą stawkę za metr sześcienny wody oraz stałą opłatę abonamentową. Jeśli uzyskana kwota jest o wiele niższa niż ta na rachunku, warto wziąć pod uwagę fakt, iż mogło dojść do usterki lub pomyłki. 

Czy licznik może przekłamywać?

Reklamacja faktury za wodę często jako uzasadnienie wskazuje błędne działanie licznika czy jego błędny odczyt. Czy wodomierz może przekłamywać odczyty? Głównym problemem, jaki wiąże się z wodomierzami, jest ich lokalizacja. Do liczników zagląda się rzadko, ponieważ są ukryte w trudno dostępnym miejscu. Mało kto sprawdza więc regularnie, czy działają, a tym bardziej czy działają prawidłowo.

Tymczasem wodomierz jak każde inne urządzenie może nie działać właściwie na skutek nieprawidłowego montażu, uszkodzenia, wady fabrycznej, wyeksploatowania czy zapchania. Jeśli można podejrzewać, że to właśnie odczyty z licznika doprowadziły do wysokiego rachunku za wodę, problem wodomierza głównego należy zgłosić i usunąć, wzywając fachowca.

Czy można złożyć reklamację rachunku za wodę?

Każdy konsument ma prawo do zgłoszenia reklamacji w związku z odbiorem usług, a dostawy wody są taką usługą. Każdemu przysługuje zatem reklamacja rachunku za wodę, o której warto pomyśleć, jeśli wysokość faktury wydaje się podejrzanie wysoka lub gdy odbiorca jest pewien nieprawidłowości, ponieważ już wykrył usterkę licznika. 

Reklamację można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty – listem poleconym. Należy kierować ją albo bezpośrednio do dostawcy wody (dot. domów prywatnych), albo do administracji (dot. mieszkań w bloku). 

Reklamacja rozliczenia zużycia wody powinna uwzględniać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane osobowe konsumenta,
 • numer faktury,
 • kwotę z rachunku do zapłaty,
 • stan licznika,
 • przyczynę reklamacji, czyli uzasadnienie,
 • podpis. 

Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór reklamacji zużycia wody i koniecznie w formie pisemnej. Jeśli konsument zna lub przypuszcza, że zna przyczynę wystawienia błędnego rachunku, warto dokładnie ją opisać i udokumentować. Powodem reklamacji może być natomiast między innymi:

 • nieprawidłowe działanie licznika,
 • nieprawidłowy odczyt licznika,
 • błąd ludzki (osoby sporządzającej rachunek za wodę).

Nawet jeśli konsument nie zna przyczyny zbyt wysokiego rachunku, ale ma pewność, że nie zużył takiej ilości wody, jaka została uwzględniona na fakturze, powinien wykorzystać wzór odwołania od rachunku za wodę i zażądać ponownego przeliczenia kosztów jej zużycia. Może okazać się bowiem, że dostawca sam zauważy swoją pomyłkę. 

Co może stanowić przyczynę niedopłaty za wodę?

Pomijając problemy z licznikiem czy zwykłe ludzkie pomyłki, warto zastanowić się, czy istnieją inne realne przyczyny nieoczekiwanego wzrostu kosztów zużycia wody w mieszkaniu. Za większym zużyciem wody może stać między innymi:

 • zakup nowego urządzenia, np. zmywarki,
 • usterka urządzenia, które korzysta z wody, np. pralka, zmywarka,
 • pojawienie się nowego domownika,
 • częste przyjmowanie gości (nocowanie),
 • niekorzystna zmiana nawyków, np. branie kąpieli w wannie zamiast pod prysznicem. 

Latem koszty zużycia wody mogą być większe, ponieważ domownicy częściej biorą kąpiele, a jeśli prowadzą ogród, to dodatkowo zużywają wodę na podlewanie roślinności.

Przyjmuje się, że przeciętny mieszkaniec zużywa około 93 litrów wody każdego dnia. Łatwo zatem wyobrazić sobie, jak zwiększą się wydatki na wodę, kiedy każda osoba zamiast codziennego prysznica weźmie kąpiel w wannie po brzegi wypełnionej wodą. 

Codzienne przyzwyczajenia mają ogromny wpływ zarówno na ponoszone koszty, jak i na środowisko, dlatego dbając o zasobność portfela i ekologię, warto pamiętać, że istnieje szereg prostych rozwiązań, dzięki którym można oszczędzać wodę bez wyrzeczeń. 

Jak zmniejszyć zużycie wody?

Jeśli reklamacja rachunku za wodę okaże się bezzasadna, jedynym rozwiązaniem będzie podjęcie działań, które pozwolą w realny sposób obniżyć zużycie wody, a tym samym rachunki za jej dostawy.

Co ważne, faktura, która została zgłoszona w ramach reklamacji, nadal powinna zostać terminowo opłacona przez konsumenta. Dopiero w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia można liczyć na rozliczenie nadpłaty na poczet kolejnych faktur. 

W sytuacji, kiedy dostawca wody wykaże, iż widniejące na fakturze zużycie wody jest zgodne ze stanem faktycznym, warto zmienić nawyki tak, aby oszczędzać wodę i cieszyć się niższymi rachunkami. Można osiągnąć taki efekt między innymi poprzez:

 • wielokrotne wykorzystywanie wody, np. z kąpieli do mycia podłóg, z gotowania do podlewania roślin,
 • wymianę urządzeń AGD na nowocześniejsze, zużywające mniejsze ilości wody w trakcie jednego cyklu pracy, 
 • branie pryszniców zamiast kąpieli w wannie,
 • odpowiednie użytkowanie urządzeń, jak pralka czy zmywarka, np. uniknie prania części wsadu.

Zsumowanie informacji

Wysoki rachunek za wodę i odprowadzanie ścieków potrafi przysporzyć niemałego bólu głowy, szczególnie że woda drożeje z roku na rok. Jeśli więc otrzymaliście fakturę za wodę i nie zgadzacie się z jej wysokością, warto w jak najszybszym terminie zgłosić swoje wątpliwości, składając reklamację do organu, który dostarczył rachunek za wodę.

Organ będzie musiał wtedy odpowiedzieć na waszą reklamację w terminie 14 dni, a brak odpowiedzi będzie jednoznaczny z uznaniem reklamacji.

wzor-reklamacji-zuzycia-wody-pdf-doc-przyklad
Wzór reklamacji zużycia wody
17