Wzór odwołania od protokołu powypadkowego

17 

Jeśli zastrzeżenia pracownika do protokołu powypadkowego nie zostały uwzględnione, ma on prawo odwołać się od treści protokołu powypadkowego. Odwołanie należy kierować do sądu pracy wraz z wnioskiem o zmianę treści protokołu. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odwołania od protokołu powypadkowego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Co zrobić, kiedy pracownik nie zgadza się z treścią protokołu powypadkowego?

Jeśli osoba poszkodowana nie zgadza się z treścią protokołu powypadkowego, powinna zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ujętych w nim ustaleń. O takiej możliwości pracownika ma obowiązek poinformować zespół powypadkowy.

Jeżeli po uwzględnieniu uwag poszkodowany nadal nie zgadza się z treścią protokołu, może wnieść odwołanie do sądu pracy. Podstawą wniesienia odwołania jest art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, w brzmieniu:

“Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.”

Na tej samej podstawie można wystąpić do sądu również wtedy, gdy bez uzasadnienia następuje znaczna zwłoka w sporządzeniu protokołu powypadkowego. Odwołanie warto przygotować w oparciu o gotowy wzór odwołania od protokołu powypadkowego, który należy wypełnić odpowiednimi danymi i własnym uzasadnieniem, przedstawiając rzeczywiste przyczyny, przebieg i skutki zdarzenia.

Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy

Poza odwołaniem od protokołu powypadkowego poszkodowanemu przysługuje również prawo zawiadomienia o sprawie Państwowej Inspekcji Pracy. Kiedy treść protokołu rażąco rozmija się ze stanem faktycznym lub gdy informacje podawane przez zespół powypadkowy dotyczące przebiegu zdarzenia są niezgodnie z prawdą, poszkodowany może złożyć skargę do PIP.

Inspekcja pracy zbada wtedy daną sytuację zgodnie ze swoimi uprawnieniami.

Czym skutkuje sporządzenie błędnego protokołu powypadkowego? Przedstawianie niezgodnych z prawdą informacji, dowodów lub dokumentów dotyczących wypadku przy pracy stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny. Z tego względu poszkodowany o takim problemie może zawiadomić również prokuraturę. 

wzor-odwolania-od-protokolu-powypadkowego
Wzór odwołania od protokołu powypadkowego
17