Wzór uwag do protokołu powypadkowego

17 

Pracownik poszkodowany w wypadku ma prawo zgłosić uwagi i zastrzeżenia do protokołu powypadkowego. Odpowiedni moment na zgłoszenie takich zastrzeżeń to zapoznawanie poszkodowanego z treścią protokołu. O możliwości wnoszenia uwag pracownika powinien poinformować zespół powypadkowy.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór uwag do protokołu powypadkowego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Jak wnieść uwagi do protokołu powypadkowego?

Pracownik może wnieść uwagi do protokołu powypadkowego, zanim pracodawca zatwierdzi ten dokument. Jeśli poszkodowany zdecyduje się na taki krok, musi przygotować swoje uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej dla celów dowodowych.

Do sporządzenia dokumentu można wykorzystać więc gotowy wzór uwag do protokołu powypadkowego, który wystarczy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym. Jeśli pracownik zgłosi uwagi i zastrzeżenia, zostaną one dołączone do protokołu.

Zgłoszenie przez pracownika zastrzeżeń skutkuje tym, że zespół powypadkowy ma obowiązek rozpatrzenia takich uwag, dokonania wyjaśnień oraz ewentualnego uzupełnienia ustaleń, co wymaga sporządzenia nowego protokołu.

Nieuwzględnienie uwag do protokołu powypadkowego

Treść protokołu powypadkowego ma istotny wpływ między innymi na to, czy pracownik uzyska prawo do świadczeń przysługujących mu z tytułu wypadku przy pracy.

Jeśli pomimo zgłoszenia uwag do treści protokołu zespół powypadkowy nie zmienił dokumentu – nadal nie odzwierciedla on wersji zdarzeń, jakie miały miejsce według pracownika – poszkodowany może wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawidłowej treści protokołu powypadkowego przed sądem pracy, na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego.

Wniesienie sprawy do sądu jest uzasadnione, gdy zespół powypadkowy ustali w protokole, że do wypadku przy pracy nie doszło – zdarzenia nie można kwalifikować jako wypadek przy pracy – oraz w przypadku, gdy przyczyny wypadku opisane w protokole błędnie wskazują na fakt, że to pracownik przyczynił się do zdarzenia, choć taka sytuacja wcale nie miała miejsca. 

Pracownik ma więc wpływ na treść protokołu powypadkowego. O możliwości wnoszenia uwag i zastrzeżeń powinien pouczyć go zespół powypadkowy.

wzor-uwag-do-protokolu-powypadkowego
Wzór uwag do protokołu powypadkowego
17