Wniosek o wstrzymanie / zawieszenie egzekucji komorniczej – wzór

17 

O wstrzymanie egzekucji komorniczej może ubiegać się zarówno dłużnik, jak i wierzyciel i to na każdym etapie postępowania. Zatrzymanie czynności może zostać wykonane na także z urzędu, gdy postępowanie zawiesza komornik lub z mocy prawa.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wstrzymanie lub zawieszenie egzekucji komorniczej, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

W jaki sposób dłużnik lub wierzyciel mogą doprowadzić do zawieszenia egzekucji?

O możliwości wstrzymania egzekucji komorniczej informują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z ich treścią, wierzyciel i dłużnik mogą złożyć wniosek do komornika o wstrzymanie egzekucji na podstawie artykułu 820. wspomnianego aktu prawnego.

Wniosek tego typu powinien zawierać dane stron postępowania, oznaczenie sygnatury postępowania sądowego i komorniczego, a także rozbudowane uzasadnienie.

Na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu na mocy decyzji sądowej. Jest to uzasadnione między innymi w przypadku, kiedy dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne do zwolnienia z egzekucji.

Z kolei wierzyciel może złożyć wniosek o zawieszenie egzekucji, jeśli zawrze porozumienie z dłużnikiem.

Jak napisać wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej?

Wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej musi spełniać standardowe wymogi formalne. Należy wskazać w nim dane dłużnika, sygnaturę sprawy oraz dane organu egzekucyjnego, do którego wniosek jest kierowany.

W piśmie wierzyciel lub dłużnik musi wskazać także, czy domaga się zawieszenia postępowania, czy jego umorzenia. Konieczne jest podanie argumentów uzasadniających konieczność takiego rozstrzygnięcia, a także potwierdzenie ich za pomocą odpowiednich załączników.

Wniosek musi zawierać datę i podpis wnioskodawcy. Komornikowi należy dostarczyć go listem poleconym lub osobiście złożyć dokumenty w kancelarii komorniczej. Złożenie prośby o wstrzymanie egzekucji komorniczej ustnie w trakcie rozmowy czy drogą elektroniczną (mailowo) będzie nieskutecznie.

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania egzekucyjnego?

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego to wstrzymanie czynności wykonywanych przez komornika. Podstawą zawieszenia lub umorzenia postępowania może być między innymi:

  • złożenie przez dłużnika zabezpieczenia zobowiązania, koniecznego do wstrzymania postępowania egzekucyjnego,
  • złożenie skargi na nieprawidłowości przy egzekucji komorniczej,
  • śmierć dłużnika lub wierzyciela,
  • utrata zdolności procesowej dłużnika lub wierzyciela, na przykład na skutek ich ubezwłasnowolnienia.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o wstrzymanie / zawieszenie egzekucji komorniczej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor
Wniosek o wstrzymanie / zawieszenie egzekucji komorniczej - wzór
17