Wniosek o wgląd do akt komorniczych – wzór

17 

Każda strona postępowania egzekucyjnego ma prawo wglądu do akt komorniczych, na podstawie których komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne. Jeśli dłużnik czy wierzyciel mają wątpliwości dotyczące między innymi zasadności prowadzonej egzekucji, czy jej skuteczności, mogą złożyć na piśmie wniosek o wgląd do akt komorniczych. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wgląd do akt komorniczych, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czy dłużnik ma prawo wglądu do akt komorniczych?

Postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem cywilnym, którego dotyczy zasada jawności postępowania, opisana w art. 13 kodeksu postępowania cywilnego. Na podstawie art. 9 KPC strony i uczestnicy takiego postępowania mają prawo dostępu do akt sprawy – prawo do wglądu w akta.

Zasadniczo, prawo wglądu do akt komorniczych przysługuje wszystkim stronom oraz uczestnikom postępowania egzekucyjnego. Dłużnik i wierzyciel mogą zatem przeglądać akta sprawy, a nawet uzyskać odpis czy kopię takich akt.

Dostęp do nich przysługuje też obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym. Dokumentów nie udostępnia się wyłącznie w przypadku, kiedy zawierają one informacje niejawne lub wyłączone z akt sprawy ze względu na interes publiczny.

Jak wygląda przeglądanie akt komorniczych?

Przeglądanie akt komorniczych przez osoby uprawnione na ich pisemny wniosek odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, dokumentację tego typu można przeglądać pod kontrolą komornika lub osoby wyznaczonej przez komornika. Osoba uprawniona do wglądu w akta musi mieć przy sobie dowód osobisty.

Dostęp do akt nie podlega opłacie, zatem wierzyciel czy dłużnik mogą przeglądać dokumenty nieodpłatnie i robić z nich notatki.

Jeśli jednak chcą uzyskać odpis lub kopię, muszą zapłacić za to opłatę ustaloną wedle kosztów sądowych zawartych w artykule 77 Ustawy o kosztach sądowych. Jest to kwota 6 zł za każdą rozpoczętą stronę odpisu lub 1 zł za każdą rozpoczętą kopię.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o wgląd do akt komorniczych – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wglad-do-akt-komorniczych-wzor
Wniosek o wgląd do akt komorniczych - wzór
17