Wniosek o odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej – wzór

17 

Zarówno zarząd, jak i poszczególni jego członkowie mogą zostać odwołani ze swojego stanowiska na mocy uchwały. Jeśli właściciel lokalu chce doprowadzić do odwołania konkretnego członka zarządu, może złożyć wniosek w tej sprawie, a zostanie on rozpatrzony na najbliższym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania wzór wniosku o odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak odwołać członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Aby mogło dojść do odwołania członka zarządu wspólny mieszkaniowej, niezbędne jest podjęcie uchwały właścicieli lokali. Taka uchwała może zostać podjęta w trakcie zebrania wspólnoty, ale również w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Wzór wniosku o odwołanie członka zarządu bazuje na artykule 20. ustawy o własności lokali, zgodnie z którą „zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani”.

Co ważne, podjęcie takiej decyzji nie wymaga żadnego uzasadnienia i nie jest uzależnione od wystąpienia określonych okoliczności faktycznych. Uchwała zapada w głosowaniu. Wystarczy więc, że taką decyzję popiera odpowiednia ilość właścicieli lokali, a członek zarządu może zostać skutecznie odwołany ze swojej funkcji. 

Jak podejmuje się uchwałę w sprawie odwołania członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Przykładowy wniosek o odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej może dotyczyć jednego lub kilku członków zarządu. Chociaż treść takiego dokumentu może nie spodobać się zarządowi, nie ma on prawa nie uwzględnić wniosku właściciela lokalu, zatem powinien przeprowadzić głosowanie nad stosowną uchwałą podczas najbliższego zebrania wspólnoty.

Zasadniczo, przepisy przewidują dwa tryby podejmowania uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe: głosowanie na zebraniu oraz indywidualne zbieranie głosów przez zarząd. Ostatecznie uchwałę można podjąć także w trybie mieszanym, a głosy od poszczególnych właścicieli mieszkań mogą zebrać także inne niż zarząd osoby uprawnione. 

Jak wygląda uchwała o odwołaniu członka zarządu?

Uchwała o odwołaniu członka zarządu zawiera podobne informacje, co wniosek o odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej, czyli między innymi:

  • dane wspólnoty wraz z adresem,
  • dane członka zarządu, którego dotyczy odwołanie,
  • podstawę prawną.

Poza tym, w uchwale zawiera się także informacje o głosowaniu, czyli ilość głosów oddanych “za”, “przeciw” oraz “wstrzymało się”. Dokument wskazuje też datę wejścia uchwały w życie. 

Rezygnacja członka zarządu wspólnoty

Członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej mogą zostać odwołani ze stanowiska, ale mają również prawo samodzielnie z niego zrezygnować. Rezygnacja z funkcji członka zarządu nie wymaga podjęcia uchwały. Jest to czynność jednostronna.

Wystarczy więc, że członek zarządu złoży odpowiednie oświadczenie o rezygnacji, a doprowadzi to do wygaśnięcia jego mandatu. Jedyną odpowiedzią zarządu na rezygnację jednego z jej członków może być podjęcie uchwały o powołaniu nowego członka zarządu. 

wniosek-o-odwolanie-czlonka-zarzadu-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor
Wniosek o odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej - wzór
17