Wniosek o indywidualny tok nauczania – Liceum – wzór

17 

Indywidualny tok nauczania dotyczy uczniów zdolnych, a nie uczniów z problemami (nie jest tym samym, co nauczanie indywidualne). Wniosek o zezwolenie na indywidualny tok nauczania należy kierować do dyrektora szkoły, a wnosić za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o indywidualny tok nauczania – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak ubiegać się indywidualny tok nauczania?

Wniosek o indywidualny tok nauczania w liceum może złożyć:

  • uczeń pełnoletni,
  • rodzic ucznia niepełnoletniego,
  • wychowawca,
  • nauczyciel przedmiotowy – za zgoda rodziców/ucznia.

Do wniosku o indywidualny tok nauczania dołącza się opinię wychowawcy klasy (wychowawca składa wniosek w imieniu rodziców/ucznia/innego nauczyciela). Opinia wychowawcy zawiera informacje o:

  • predyspozycjach, 
  • możliwościach,
  • oczekiwaniach ucznia,
  • dotychczasowych osiągnięciach ucznia.

Pismo z prośbą o zgodę na indywidualny tok nauczania warto przygotować, stosując gotowy wzór wniosku o indywidualny tok nauczania w liceum.

Warto pamiętać, że zgodnie z treścią rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z sierpnia 2017 roku, indywidualnym tokiem nauczania może zostać objęty uzdolniony uczeń na każdym etapie edukacji.

Jak wygląda indywidualny tok nauczania?

Zanim osoba zainteresowana wypełni druk przykładowego wniosku o indywidualny tok nauczania w liceum, powinna wiedzieć, na czym w praktyce polega indywidualny tok nauczania.

W ramach takiej formy realizowania obowiązku szkolnego uczeń może uczęszczać na wybrane zajęcia klasy programowo wyższej w tej samej szkole lub w innej szkole, a także uczęszczać na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia, bądź realizować je we własnym zakresie – w części lub w całości.

Ponadto uczeń uzdolniony może w ciągu jednego roku zrealizować program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas. Wolno jest również w każdej chwili promować go do klasy wyższej.

Oznacza to, że pozytywnie rozpatrzony wniosek o indywidualny tok nauczania może prowadzić do przyspieszenia zakończenia kolejnych etapów kształcenia przez ucznia wybitnie zdolnego. 

wniosek-o-indywidualny-tok-nauczania-liceum-wzor
Wniosek o indywidualny tok nauczania - Liceum - wzór
17