Umowa spłaty długu – wzór

17 

Umowa spłaty długu to nic innego jak jednostronne oświadczenie woli ze strony dłużnika, że spłaci on swoje zobowiązanie w określonym terminie z określonym harmonogramem.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy spłaty długu – którą pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Umowa spłaty długu, znana również jako umowa uregulowania zadłużenia lub zobowiązanie do spłaty długu, to dokument, który zawiera się między dłużnikiem a wierzycielem, w dokumencie tym strony uzgadniają warunki i sposoby spłaty zaciągniętego długu.

Umowa spłaty długu ma na celu uregulowanie zaległych płatności lub całkowitej kwoty zadłużenia w ustalonym wspólnie harmonogramie.

Elementy typowej umowy spłaty długu mogą obejmować:

  • Kwota zadłużenia.
  • Harmonogram spłat.
  • Warunki dodatkowe.
  • Podpis dłużnika.

Pisemne zobowiązanie do spłaty określonej kwoty w określonym czasie to bardzo ważny dokument, który ma na celu uregulowanie warunków i zabezpieczenie interesów obu stron.

Jeśli dłużnik spełni wszystkie zobowiązania zgodnie z zawartymi w umowie warunkami, pozwali mu to uniknąć potencjalnych konsekwencji wynikających z zaległości płatniczych, takich jak egzekucja komornicza, windykacje czy inne kroki prawne podejmowane przez wierzyciela.

umowa-splaty-dlugu-wzor-pdf-doc-przyklad
Umowa spłaty długu - wzór
17