Rezygnacja z opieki pielęgniarki szkolnej – wzór

17 

W obecnym stanie prawnym szkoły mają prawo zakładać, że rodzice chcą, aby ich dzieci korzystały z opieki pielęgniarki szkolnej.

W przypadku braku chęci korzystania z takich usług rodzic musi wyrazić swój sprzeciw na piśmie, o czym powinien zostać poinformowany na pierwszym zebraniu z wychowawcą. Jak przygotować pisemną rezygnację z opieki pielęgniarki szkolnej?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór rezygnacji z opieki pielęgniarki szkolnej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czy można zrezygnować z opieki pielęgniarki szkolnej?

Na podstawie przepisów ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami szkoły przyjmują, że rodzice wyrażają zgodę na świadczenie usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz ich dzieci.

Na pierwszym zebraniu powinni oni zostać poinformowani o tym, że w przypadku chęci rezygnacji z takiej opieki, muszą złożyć pisemny sprzeciw skierowany do świadczeniodawcy, który realizuje usługi z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Taka informacja musi być dostępna również publicznie, np. w formie wydruku na szkolnym korytarzu. Podsumowując, dziecko nie musi korzystać z opieki pielęgniarki szkolnej, jednak aby zrezygnować z takich usług rodzic powinien podjąć działanie, które pozwoli mu wyrazić sprzeciw wobec udzielania jego dziecku świadczenia zdrowotnego.

Jak zrezygnować z opieki pielęgniarki szkolnej?

Rezygnacja z opieki pielęgniarki szkolnej wymaga sporządzenia odpowiedniego pisma w tej sprawie. Rodzic może przygotować je w oparciu o wzór rezygnacji z opieki pielęgniarki szkolnej. Dokument powinien zawierać między innymi:

  • podstawę prawną, czyli odpowiedni przepis ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami,
  • wyraźny sprzeciw wobec świadczenia usług pielęgniarki szkolnej na rzecz danego ucznia,
  • dane dziecka,
  • dane rodzica, 
  • dane odbiorcy pisma, czyli pielęgniarki szkolnej.

Pismo należy dostarczyć pielęgniarce tak, aby uzyskać przy tym odpowiednie pokwitowanie. Jeśli pielęgniarka odmawia wydania potwierdzenia odbioru dokumentu, rezygnację należy przesłać listem poleconym, zachowując poświadczenie odbioru przesyłki.

rezygnacja-z-opieki-pielegniarki-szkolnej-wzor
Rezygnacja z opieki pielęgniarki szkolnej - wzór
17