Rezygnacja z matury – wzór

17 

Rezygnacja z matury to pisemne zawiadomienie szkoły, że uczeń nie zamierza podejść do egzaminu maturalnego. Jest to dokument, który należy napisać zgodnie z określonymi zasadami i przepisami szkoły oraz systemu edukacyjnego.

Uzasadnienie decyzji o nieprzystąpieniu do egzaminu maturalnego może być różnorodne, np.: zmiana planów edukacyjnych, kwestie zdrowotne, osobiste przyczyny, decyzje dotyczące dalszej ścieżki kształcenia lub pracy zawodowej.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma do Dyrektora Szkoły przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji z matury, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

 

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Pismo powinno zawierać kilka kluczowych elementów, takich choćby jak:

  1. Nagłówek: Na początku dokumentu należy umieścić nagłówek zawierający nazwę szkoły, dane osobowe ucznia (imię, nazwisko, klasa/rok nauki), oraz datę sporządzenia rezygnacji.
  2. Zawiadomienie o rezygnacji z egzaminu maturalnego: Należy jasno i wyraźnie wyrazić swoją decyzję o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego. Można to zrobić w formie krótkiego zdania lub kilku zdań.
  3. Powody rezygnacji: Warto krótko opisać powody, dla których uczeń podjął decyzję o rezygnacji z matury. Mogą to być różne czynniki, takie jak zdrowie, zmiana planów edukacyjnych, zdrowie, lub inne priorytety życiowe.
  4. Podpis: Na końcu dokumentu należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis.
rezygnacja-z-matury-wzor-przyklad-pdf-doc
Rezygnacja z matury - wzór
17