Opinia trenera o zawodniku – wzór

17 

Opinia trenera o zawodniku ma wpływ na rozwój ocenianej osoby ze względu na fakt, że trener jako osoba doświadczona, potrafi obiektywnie ocenić umiejętności, potencjał i postępy zawodnika. Poza tym opinia trenera ma też znaczenie dla dalszej kariery zawodnika oraz dla jego sukcesów sportowych. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór opinii trenera o zawodniku – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie aspekty powinna uwzględniać opinia trenera o zawodniku?

Wbrew pozorom, opinia trenera o zawodniku nie powinna być opinią subiektywną. Opracowując taką ocenę postawy sportowca, trener powinien kierować się określonymi czynnikami, takimi jak:

  • umiejętności techniczne zawodnika, charakterystyczne dla danej dyscypliny,
  • wyniki zawodnika, jego efektywność, 
  • chęć do pracy, udział w treningach,
  • zdolności psychiczne, jak poziom koncentracji, radzenie sobie ze stresem, pewność siebie,
  • współpraca z innymi zawodnikami. 

Opracowanie opinii powinno okazać się łatwiejsze przy zastosowaniu naszego wzoru opinii trenera o zawodniku. Warto pamiętać, że taka ocena postawy sportowca powinna być rzetelna i szczera, ponieważ tylko wtedy będzie miała wartość dla samego zawodnika – pozwoli mu doskonalić swoje umiejętności i osiągać lepsze wyniki. 

Jakie znaczenie ma opinia trenera o zawodniku?

Przykładowa opinia trenera o zawodniku może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Pozytywna opinia potrafi podnieść samoocenę sportowca, zmotywować go do dalszej pracy, wzmocnić jego pewność siebie. Z kolei negatywna opinia trenera powinna skierować sportowca na odpowiednią drogę do samodoskonalenia.

Trudniej jest zatem przygotować negatywną opinię, która będzie stanowiła źródło konstruktywnej krytyki, a jednocześnie nie zdemotywuje zawodnika i nie odwiedzie go od planów związanych z danym sportem (chyba że wskazane jest zasugerowanie sportowcowi zmiany dyscypliny).

Tworząc przykładową opinię trenera o zawodniku, warto uwzględnić w nim zatem dodatkowe wskazówki, które pozwolą sportowcowi poprawić swoje zdolności fizyczne oraz mentalne. Dodatkowo, wystawienie negatywnej opinii należy poprzedzić rozmową z ocenianym sportowcem. 

przykladowa-opinia-trenera-o-zawodniku-wzor
Opinia trenera o zawodniku - wzór
17