Protokół z Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej – wzór

17 

Wszystkie zebrania rady pedagogicznej muszą być protokołowane. Dotyczy to także rady klasyfikacyjnej, która zatwierdza wyniki klasyfikowania i promowania uczniów.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór protokołu z Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak przygotować protokół z rady pedagogicznej klasyfikacyjnej?

Przepisy nie regulują zawartości protokołów z rady pedagogicznej, dlatego to jej własny regulamin powinien mówić o tym, jak należy przygotować taki dokument. Przyjmuje się jednak, że przykładowy protokół z rady pedagogicznej klasyfikacyjnej (i każdej innej) powinien zawierać co najmniej:

 • datę i miejsce zebrania,
 • ustalenie ogólnej liczby uczestników zebrania, a także stwierdzenie, że zebrania zostało zwołane zgodnie z regulaminem oraz że jest prawomocne,
 • odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
 • omówienie poszczególnych punktów przyjętego porządku obrad,
 • dyskusja,
 • podjęte uchwały i wyniki głosowania,
 • wnioski,
 • rekomendacje,
 • załączniki, np. lista obecności. 

Do przygotowania kompletnego protokołu warto użyć więc gotowego wzoru protokołu z rady pedagogicznej klasyfikacyjnej. 

Jak wygląda porządek obrad rady pedagogicznej klasyfikacyjnej?

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna ma na celu przede wszystkim zatwierdzenie wyników nauczania i wychowania. Przykładowy protokół z rady pedagogicznej klasyfikacyjnej może obejmować zatem między innymi takie punkty porządku obrad, jak:

 • przedstawienie informacji o wynikach klasyfikacji śródrocznej, 
 • przedstawienie informacji o sukcesach i porażkach klasy, a także o potrzebach udzielenia pomocy konkretnym uczniom,
 • ustalenie, któremu z uczniów poziom osiągnięć edukacyjnych nie pozwala na promocję do klasy wyższej,
 • omówienie przez pedagoga szkolnego sytuacji wychowawczej w szkole i w klasach,
 • przedstawienie wniosków na temat stanu czytelnictwa wśród uczniów,
 • dyskusja na temat wyników klasyfikacji,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyników,
 • wnioski o wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieobecności.

Dokument może obejmować także przedstawienie przez dyrektora szkoły wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, komunikaty, wolne głosy oraz wnioski.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Protokół z Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

protokol-z-rady-pedagogicznej-klasyfikacyjnej-wzor
Protokół z Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej - wzór
17