Protokół wykonania przejść ppoż – wzór

17 

Przejścia przeciwpożarowe zaliczane są do grupy biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, których rolą jest zwiększenie bezpieczeństwa budynku i znajdujących się w nim osób. Z wykonania przejść przeciwpożarowych należy przygotować protokół, a same przejścia zaznaczyć na planie budynku.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór protokołu wykonania przejść ppoż – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym są przejścia przeciwpożarowe?

Przejścia ppoż – przejścia przeciwpożarowe – to bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe, które:

  • podnoszą odporność ogniową budynku,
  • zwiększają bezpieczeństwo budynku,
  • zwiększają bezpieczeństwo osób przebywających w budynku.

Przejścia wykonuje się na etapie projektowania obiektu budowlanego, dobierając materiały, które posiadają odpowiednie parametry techniczne, właściwości użytkowe, certyfikaty i klasyfikację ogniową.

Celem stosowania przejść przeciwpożarowych jest spowolnienie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia. Jeśli przejścia ppoż są wykonane odpowiednio wraz z innymi zabezpieczeniami biernymi, budynek może sam ochronić się przed pożarem.

To, jakie warunki muszą spełniać obiekty zabezpieczone w ten sposób przed ogniem, określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przejścia przeciwpożarowe stanowią barierę, która ma uniemożliwić przedostanie się ognia przez przegrodę w konstrukcji budynku. Uszczelniają one miejsca, w których przechodzi instalacja, blokując przepływ gorących, toksycznych gazów. Zapewniają także izolację termiczną, dzięki czemu instalacja nie nagrzewa się od ognia. 

Jakie informacje powinien zawierać protokół wykonania przejść ppoż?

Do przygotowania protokołu powykonawczego przejść przeciwpożarowych warto wykorzystać sprawdzony wzór protokołu wykonania przejść ppoż. Dokument powinien uwzględniać:

  • oznaczenie obiektu, którego dotyczy,
  • oświadczenie o wykonaniu zabezpieczenia pożarowego zgodnego z aprobatą techniczną o numerze… 
  • oświadczenie o wykonaniu zabezpieczenia zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,
  • oświadczenie o wykonaniu zabezpieczenia zgodnie z dokumentacją techniczną,
  • listę materiałów, które wykorzystano, 
  • oznaczenie uzyskanej klasy odporności ogniowej, określoną oznaczeniem typu EI120 (oznacza, że przez 120 minut przejście będzie stanowić ochronę przed ogniem).
protokol-wykonania-przejsc-ppoz-wzor
Protokół wykonania przejść ppoż - wzór
17