Porozumienie zmieniające umowę o pracę na czas nieokreślony – wzór

17 

Zasadniczo, porozumienie zmieniające może dotyczyć zmian w zakresie warunków pracy i płacy, a nie rodzaju pracy. Jednak zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 5 sierpnia 1980 r. sygn. akt I PR 52/80, OSNC 1981/2-3/39), dopuszczalne jest zawarcie porozumienia w przedmiocie zmiany umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę o pracę na czas określony – i odwrotnie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór porozumienia zmieniającego umowę o pracę na czas nieokreślony, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym jest porozumienie zmieniające umowę o pracę na czas nieokreślony?

Porozumienie zmieniające to nic innego, jak aneks do umowy o pracę, który pozwala zmienić warunki pracy i płacy, takie jak:

  • wysokość wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • stanowisko pracy.

Przepisy nie przewidują możliwości wykorzystania takiego porozumienia do zmiany stron umowy, czy jej rodzaju, jednak zezwala na to orzecznictwo sądowe. Ponieważ zawarcie porozumienia zmieniającego wymaga uzyskania zgody pracownika i pracodawcy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach takiego porozumienia ustalić, że umowa zawarta na czas określony stanie się umową zawartą na czas nieokreślony – jest to bowiem zmiana korzystna dla pracownika. 

Jak napisać porozumienie zmieniające umowę o pracę na czas nieokreślony?

Do sporządzenia aneksu, który zmieni czas trwania umowy o pracę, pracownik i pracodawca mogą wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór porozumienia zmieniającego umowę o pracę na czas nieokreślony. Dokument musi odnosić się do oryginalnej umowy o pracę, którą modyfikuje, dlatego trzeba uwzględnić w nim między innymi datę jej zawarcia.

Pozostałe elementy porozumienia to:

  • data i miejsce zawarcia,
  • dane stron: pracownika i pracodawcy,
  • opis wprowadzanych zmian,
  • termin obowiązywania wprowadzanych zmian,
  • podpisy obu stron.

Co ważne, dla swojej ważności aneks zmieniający umowę o pracę na czas nieokreślony musi zostać podpisany przez pracownika i pracodawcę, ponieważ zgoda tych podmiotów na zawarcie porozumienia jest niezbędna, aby można było zmodyfikować umowę w tym trybie.

Kiedy umowa o pracę terminowa zmienia się w umowę na czas nieokreślony?

Przykładowe porozumienie zmieniające umowę o pracę na czas nieokreślony może znajdować zastosowanie w sytuacji, kiedy pracownik przekracza dozwolony limit umów zawieranych na czas określony. Mowa tu o sytuacji, kiedy pracodawca przedłuża taką umowę po raz czwarty lub gdy łączny okres trwania umów terminowych przekracza 33 miesiące.

Warto wspomnieć również, że nowe regulacje prawne pozwalają pracownikowi zatrudnionemu u jednego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy wystąpić raz w roku z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony lub zmianę warunków pracy na bardziej przewidywalne i bezpieczne.

Pracodawca odpowiada na taki wniosek w terminie jednego miesiąca. Jeśli wyrazi zgodę na zmianę rodzaju umowy, strony nie muszą zrywać dotychczasowego kontraktu i zawierać nowej umowy – mogą podpisać aneks zmieniający, czyli porozumienie zmieniające umowę o pracę na czas nieokreślony.

porozumienie-zmieniajace-umowe-o-prace-na-czas-nieokreslony-wzor
Porozumienie zmieniające umowę o pracę na czas nieokreślony - wzór
17